Potasyum Mikası Ve Kordierit İçeren İşlenebilir Cam Seramiklere Çekirdeklenme Katalisti (tio2) İlavesinin Kristalizasyon Davranışı Ve Elektriksel Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Göller, Gültekin tr_TR
dc.contributor.author Orbay, Batu tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Mühendisliği YL. tr_TR
dc.contributor.department Materials Engineering MSc. en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-17T12:48:08Z
dc.date.available 2015-09-17T12:48:08Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract İşlenebilir cam seramikler, diğer tüm cam seramik malzemelerde olduğu gibi, ergitme ve döküm sonrasında elde edilen cama kontrollü çekirdeklenme ve kristalizasyon ısıl işlemleri uygulanması sonucunda elde edilen malzemelerdir. Deneysel çalışmanın ilk aşamasında, 5 adet 6:4 oranında potasyum mikası ve kordierit içerecek cam bileşimi hazırlanıp, karıştırıldıktan sonra uygun sıcaklıklarda dökülmüşlerdir. Bileşimden biri TiO2 içermezken, diğerleri %0.5 - %2 arasındaki oranlarda TiO2 içermektedir. Cam bileşimlerine stabilizör olarak %4 CeO2 ve ergitici ajan olarak %2 CaO ilave edilmiştir. Elde edilen camlar uygun boyutlara öğütülüp elendikten sonra diferansiyel termal analizleri (DTA) yapılmıştır. Bu analizler sonucunda endotermik ve ekzotermik ısıl etkiler belirlenerek bu ısıl etkilerin hangi fazlara ait olduğunu tanımlamak için Xışınları difraksiyonu (XRD) analizleri yapılmıştır. Deneysel çalışmanın ikinci aşamasında mikroyapı karakterizasyonu, mikrosertlik ve işlenebilirlik testleri için silindir ve disk şeklinde numuneler dökülmüştür. Elde edilen numunelere belirlenen sıcaklıklarda ısıl işlemler uygulanarak taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapı karakterizasyonu, mikrosertlik testleri ile sertlikleri ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda disk numunelere matkapla delerek işlenebilirlik testleri uygulanmıştır. İşlenebilirlik testinden sonra üretilen disk numunelerin kimyasal dayanımları belirlenmiştir. TiO2 ilavesi ile, yapıdaki porositenin azaldığı gözlenmiştir. Buna bağlı olarak, cam seramiklerin hem sertlik (Hv) hem de kimyasal dayanımlarında artış gözlenmiştir. %1 ve üstündeki oranlarda TiO2 ilavesi ile, çok yüksek dielektrik sabiti değerleri elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In the first stage of the study, 5 glass composition with a potassium mica to cordierite ratio of 6:4 have been prepared, mixed and cast at proper temperatures. One of the compositions didn’t contain any TiO2, others contained various amount ranging from 0.5% to 2% TiO2. 4% CeO2 as a stabilizer and 2% CaO as melting agent were added to glass compositions. The glasses produced after casting is milled and sieved for differantial thermal analysis (DTA). According to DTA results, exothermic and endothermic heat effects are determined. In order to figure out which heat effect belongs to which phase, XRD analysis was applied to the powder specimens. In the second stage of the experimental studies, disc and cylindrical shaped glass samples were cast. After heat treatment, microstructure and mechanical properties were determined in terms of micro hardness (Hv) and machinability. Machinability test was applied by drilling. After machinability tests, chemical resistances of produced materials were determined. As a result of experimental studies, it was determined that TiO2 addition promotes cordierite formation. In these glass compositions curved mica that provides machinability precipitated in glass base matrix and cordierite phase that provides hardness and chemical resistance precipitated in boundaries between mica crystals. It was observed that TiO2 addition of 1% and above reduces porosity, thus increasing both hardness and chemical resistance. Addition of 1% or more TiO2 also resulted in very high dielectric constant values. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9485
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Cam-seramik tr_TR
dc.subject k-mikası tr_TR
dc.subject kordierit tr_TR
dc.subject Glass-ceramic en_US
dc.subject k-mica en_US
dc.subject cordierite en_US
dc.title Potasyum Mikası Ve Kordierit İçeren İşlenebilir Cam Seramiklere Çekirdeklenme Katalisti (tio2) İlavesinin Kristalizasyon Davranışı Ve Elektriksel Özellikler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Effects Of Nucleating Agent (tio2) Addition On Crystallization Behavior And Electrical Properties Of Machinable Glass Ceramics Containing Potassium Mica And Cordierite en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7241.pdf
Boyut:
1.48 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama