Ekrem Hakkı Ayverdi Ve Koleksiyonundan Seçme Eserler

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Uluant, Halet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu araştırmada Ekrem Hakkı Ayverdi’nin hayatı, kültür çevresi ve çalışmalarından yola çıkarak Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’ndan seçilmiş altı eser grubu ele alınmıştır. Geç Osmanlı Dönemi’nden erken Cumhuriyet Dönemi’ne geçiş figürünü de temsil eden Ekrem Hakkı Ayverdi koleksiyon haline getirdiği bu eserleri ölümünden sonra Kubbealtı Kültür ve Sanat Vakfı’na bağışlamıştır. Ayverdi’nin oluşturmuş olduğu koleksiyon yardımıyla sanata bakışı verilmeye çalışılacaktır. Tezin ilk bölümünde Ayverdi’nin hayatı kendisini tanıyan kişilerle yapılan röportajların ve ikincil kaynakların yardımıyla ele alınmıştır. Kültür çevresinde bulunmuş entellektüeller ile Ayverdi’nin kültür hayatına ışık tutulmuştur. Ayrıca hazırlamış olduğu ve kendisi için hazırlanan çalışmalar üzerinde durulmuş, vefatından sonra koleksiyonu ile alakalı hazırlanmış iki sergiye değinilmiştir. İkinci bölümde, Ekrem Hakkı Ayverdi Koleksiyonu’nun nasıl oluşturulmaya başladığından yola çıkılarak, mimar, restoratör ve mimarlık tarihçisi kimliğiyle yaptığı çalışmalarında eski eser koleksiyonun önemi vurgulanarak koleksiyon tasnifine yapılmıştır. Eser sınıflandırılmasından sonra ise koleksiyon içinden seçilmiş eser grupları, yazı takımları, tekke eşyaları, işlemeler, Beykoz camları, porselenler, İznik çinileri ve seramikleri olarak ele alınacaktır. Tezin son bölümü değerlendirme ve sonuç bölümünü kapsamaktadır. Ayverdi ile yapılan mülakatlar ve yazılarının yardımıyla, koleksiyonunun çalışmaları üzerindeki katkısı üzerinde durulmuş ve geleneksel kültüre bakışı işlenmeye çalışılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin koleksiyon haline getirdiği bu eserler yardımıyla da kendisinin geleneğe bağlılığı koleksiyonun niteliği, Ayverdi’nin Türk sanatına bakışı ve koleksiyonuyla mimari arasındaki ilişki noktalarına değinilerek verilmeye çalışılmıştır.
In this research, six selected group of art objects of Ekrem Hakkı Ayverdi Collection will be examined through the biography, works and networks of Ekrem Hakkı Ayverdi. As a transition figure from late Ottoman period to early Republican period, Ekrem Hakkı Ayverdi donated all of his collection to Academy of Kubbealtı Culture and Art Foundation. With the help of these art objects, it has been tried to determine Ayverdi’s art approach. The first chapter gives information about the biography with the help of interviews of people who have known Ayverdi and secondary sources. It also tries to shed light on his cultural life with giving important persons from his his intellectual circle. Besides, it gives information about his works, networks, academic works about Ayverdi, and two exhibition about the collection after he passed away. Second chapter is about the selected art objects of Ekrem Hakkı Ayverdi Collection. On the basis of how Ekrem Hakkı Ayverdi made his collection, it has been emphasized the significant of his collection on his architectural works as an architect, restorator, architect historian. Then, the classification of Ekrem Hakkı Ayverdi Collection introduced. After classifying the collection, selected group of art objects will be examined as calligraphy equipments, Sufi equipments, embroideries, Beykoz-wares, porcelains, Iznik tiles and ceramics. The final chapter encompasses assessment and conclusion of the thesis. With the help of interviews and secondary sources, it has been tried to not only determine contribution of his collection on his architectural works enthusiasm but also give his approach toward tradition. With the help of Ekrem Hakkı Ayverdi’s collection, his faith of culture will be examined in terms of quality of the collection, his view of Turkish art, and relation between architecture and his collection.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Sanat, Özel koleksiyonlar, Türkiye, Art, Private collections, Turkey
Alıntı