Tedarik Zinciri Yeniden Yapılandırma Metodolojisi Geliştirme Ve Bir Organizasyonda Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-07
Yazarlar
Bilgiç, İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Globalleşme, değişen çevre ve artan yoğun rekabet; organizasyonları etkin ve verimli tedarik zincirine sahip olmak için iyileştirmeler yapmaya zorlamaktadır. Herhangi bir sistemi iyileştirmeye yönelik literatürde birçok metot yer almaktadır. Yeniden yapılandırma bu metotlardan bir tanesidir. Bir organizasyona yeniden yapılandırma metodu uygulanabilmesi için, çok miktarda yöntem ve teknik kullanılabilir. Ancak, etkin bir uygulama için hangi yöntem ve tekniklerin kullanılması gerektiği belirgin değildir. “ Tedarik Zinciri Yeniden Yapılandırma Metodolojisi Geliştirme ve Bir Organizasyonda Uygulaması” başlıklı bu çalışma ile yeniden yapılandırma yöntemi için sekiz adımdan oluşan bir metodoloji geliştirilmiştir. Bir sonraki adım olarak; her bir adımın uygulaması için en uygun yöntem ve teknikler tanımlanmış ve kümelenmiştir. Böylece, literatürdeki karmaşıklık ortadan kaldırılmış ve çalışmanın ana amacı alan tedarik zinciri yeniden yapılandırma yöntemi metodolojisi geliştirilmiştir. Son olarak, geliştirilen metodoloji bir organizasyonda uygulanmıştır.
With the globalization, changing environment and increasing intense competition, organizations strive to drive improvements to obtain an efficient and effective supply chain. There are several methods in the literature for improvement of any system. Re-engineering is one of these methods. To be able to apply re-engineering to an organization, varied and wide range of tools and techniques can be used. However, it is not obvious that which tools and techniques should be used for an effective practice. With this dissertation titled ‘Development of a Supply Chain Re-engineering Tool-kit and an Application in an Organization’, a methodology for re-engineering is developed under eight headings. As a next step, most appropriate tools and techniques are defined and clustered for each heading application. Therefore, the mess in the literature is eliminated and a supply chain re-engineering tool-kit, which is the main aim of this dissertation, is developed. Lastly, developed methodology is applied in an organization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Yeniden yapılandırma, Tedarik zinciri, Tedarik zinciri yönetimi, Reengineering, Supply chain, Supply chain management
Alıntı