Hava Numunelerinde Eser Elementlerin Ve Lu2la2ga3o12 :cr3+, Teo2licl:tm3+ Kristallerindeki Safsızlıkların Nötron Aktivasyon Yöntemi İle Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Güven, Hüseyin tr_TR
dc.contributor.author Belin, Birkan tr_TR
dc.contributor.department Fizik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Physics Engineering en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-04T07:08:11Z
dc.date.available 2015-12-04T07:08:11Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Nötron aktivasyon analizinin çevre ve kristal teknolojisi üzerine olan uygulamaları oldukça yaygındır. Hava numunelerindeki elementlerin, özellikle Pb, Cd ve As incelenmesi halk sağlığı bakımından önem taşır. Kurşunlu benzin kullanan araçlarda havaya bol miktarda Pb ve Br atılır. Bu çalışmada, yoğun trafik akışı olan İstanbul ikinci boğaz köprüsünden alınan hava numuneleri nötron aktivasyon analizi ile incelendi ve 22 element belirlendi. Pb, Cd, ve Fe miktarları ise Atomik Absorpsiyon spektroskopisi (AAS) ile tayin edildi. Köprü civarı ve kırsal kesimden alınan örneklerin elementel yapısını karşılaştırmak için İTÜ Maslak kampüsünden numune alındı ve aynı yöntemle değerlendiridi. İki bölge arasında Fe, Br, As, Mg, Al, Ti, Cr, Cu, Sb, La, La, Sc ve Sm miktarlarında büyük farklılıklar görüldü. Köprü örneklerinde Br/Pb oranı için 0.58(16) ve Cl/Pb oranı için ise 2.6(6) bulundu. Lazer özelliği gösteren kristallerde katkı iyonlarının miktarları optik ve termal özellikler bakımından oldukça önemlidir. La2Lu2Ga3O12 :Cr3+ ve TeO2LiCl :Tm3+ kristal örnekleri nötron aktivasyon analizi ile incelendi. İlk kristalde matris yapısını oluşturan ana elementler ile birlikte Cr3+ katkı iyonu ile Zn ve Ir safsızlıklarının miktarları belirlendi ve XRF sonuçları ile karşılaştırıldı. Diğer kristalde ise yine ana elementlerle birlikte Tm3+ katkı iyonu ile Na safsızlığı tespit edildi. tr_TR
dc.description.abstract The applications of NAA on environment and crystal industry are quite common. Elements in aerosols, especially Pb, Cd and As are very important for human fitness. Motors burning leaded gasoline contribute large amount of Pb and Br to the atmosphere. In this work, air samples collected at the second bosporus bridge of Istanbul which carries a heavy traffic load analyzed and 22 elements were determined by NAA. Pb, Cd and Fe concentrations were determined by Atomic Absorption Spectroscopy (AAS). In order to define the differences in the concentrations of the elements in aerosols between bridge area and rural site, a sample collected from ITU campus was also irradiated and analyzed. Highly differences in the quantities of Fe, Br, As, Mg, Al, Ti, Cr, Cu, Sb, La, Sc and Sm were observed between the two sites. Based on the results of the samples from the bridge, 0.58(16) for Br/Pb and 2.3(6) for Cl/Pb ratio were calculated. The quantities of the additive ions are very important for optical and thermal properties in laser crystals. La2Lu2Ga3O12 :Cr3+ and TeO2LiCl :Tm3+ crystal samples were analyzed by NAA. The main elements, additive ion Cr3+ and impurity elements Zn and Ir were determined in first crystal and checked by XRF method. In other crystal, Te, Cl, Tm, as impurity Na, were determined. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10995
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject NAA tr_TR
dc.subject Nötron aktivasyon analizi tr_TR
dc.subject gama spektroskopisi tr_TR
dc.subject termal nötronlar tr_TR
dc.subject hava kirliliği tr_TR
dc.subject eser element tr_TR
dc.subject lazer kristali tr_TR
dc.subject safsızlık. tr_TR
dc.subject NAA en_US
dc.subject Neutron activation analysis en_US
dc.subject gamma spectroscopy en_US
dc.subject thermal neutrons en_US
dc.subject air pollution en_US
dc.subject trace element en_US
dc.subject laser crystal en_US
dc.subject impurity. en_US
dc.title Hava Numunelerinde Eser Elementlerin Ve Lu2la2ga3o12 :cr3+, Teo2licl:tm3+ Kristallerindeki Safsızlıkların Nötron Aktivasyon Yöntemi İle Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Trace Elements In Aerosols And Impurities In Lu2la2ga3o12 :cr3+, Teo2licl :tm3+ Crystals By Neutron Activation Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
293.pdf
Boyut:
1.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama