Otomotiv Sektöründe Yeni Bir Dağıtım Merkezi Açılmasına Yönelik Bir Değerlendirme Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Erganiş, Y. Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Artan rekabet ve maliyet baskıları nedeniyle birçok işletme, dağıtım merkezlerinin optimizasyonu kapsamında mevcut yapılarını küçültme veya yeni tesisler açarak eskilerinin faaliyetlerini aşamalı olarak sonlandırma yoluna gitmektedirler. Otomotiv sektöründe, her ne kadar en ideal dağıtım merkezi lokasyonu seçimi hakkında birçok araştırma bulunsa da, bulanık AHP yi kullanarak dağıtım merkezi lokasyonu seçme ve tesisi kurma sürecinde efektif kararların verilmesi için gerekli olan kritik başarı faktör analizlerine ilişkin herhangi bir araştırma bulunmamaktadır. Esas itibariyle, bu analizde kullanılacak kritik faktörlerinin tanımlanması oldukça zordur. Bulanık küme teorisi, yeni bir dağıtım merkezinin kurulmasında ya da dağıtım merkezi yeri seçimi tespiti sürecinde kritik başarı faktörlerinin değerlendirilebilmesi için gerekli olan objektif ve kesin olmayan unsurların bir araya getirilmesiyle problemin çözümüne ciddi katkı sağlayacaktır. Temel hiyerarşinin yapılandırılması ve modelin geliştirilmesinden sonra, modelin uygulaması Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası bir otomotiv şirketinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bu kritik başarı faktörleri ve Bulanık metodu yeni dağıtım merkezlerinin açılmasıyla ilgili kararlarda etkili bir şekilde kullanılabilecektir.
Faced with mounting cost pressure and competition, lots of companies consider downsizing their distribution networks in ways that involve consolidation or phase-out of new distribution center (DC) facilities. Even there are lots of researches about optimum facility location selection, there isn t any research evaluation on critical success factors analysis of effective decision making to open and select a DC decision model using fuzzy AHP in automotive industry. Many attributes are hard to define precisely in this analysis. The fuzzy set theory can overcome this problem by incorporating imprecision and subjectivity into evaluation of the critical success factors to open for a new DC and to select alternative DC locations. After structuring the fundamental hierarchy, the model is performed with a case application on a global automotive company in Turkey. The obtained results showed that this multi attribute fuzzy methodology can be effectively used in decision making for opening a new warehouse.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Bulanık modelleme, Tedarik zinciri yönetimi, Analitik hiyerarşi süreci, Karar verme., Fuzzy modelling, Supply chain management, Analytical hierarchy process, Decision making.
Alıntı