İnce alüminyum folyolarda iğne deliği oluşumları ve solvent bazlı mürekkeplerle ıslanma kabiliyetleri

dc.contributor.advisor Kayalı, Eyüp Sabri
dc.contributor.author Kalyoncu, Ziya
dc.contributor.authorID 112275
dc.contributor.department Malzeme Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:46:56Z
dc.date.available 2023-03-16T05:46:56Z
dc.date.issued 2001
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
dc.description.abstract Alüminyum metalinin kullanım tarihi başlangıcı çok yakın olmasına rağmen kısa sürede birçok sektör dalında kendine kullanım yeri bulmuştur. İlk defa 20.yy başlarında Avrupada üretilen Alüminyum Folyo çeşitli alaşımlandırma e tav prosesleriyle 6.5 u kalınlığa kadar haddelenebilmekte ve ambalaj sektöründede yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle gıda ve ilaç sektöründe ambalaj malzemesi olarak çıplak, baskılı ve lamineli 1000 ve 8000 kalite ince alüminyum alaşımı folyolar kullanılmaktadır. Alüminyum folyonun birçok özelliği vardır ki bunlardan en önemlileri; iletkenlik özelliği, ışık geçirimsizliği, kimyasal direnci ve geçirimsizliği ile toksik olmama özelliği olarak sıralanabilir. İşte bu özellikleri sayesinde gıda ve ilaç sektörlerinde yoğun olarak kullanılmakta, bunun yanısıra farklı yapılar oluşturularak endüstriyel amaçlı da değerlendirilebilmektedir. Ambalaj sektöründe alüminyum folyolardan beklenen mekanik özelliklerin ince kalınlıkta temininin yanısıra önemli bir özelliğide nem geçirgenliği direncidir. Bu özellik ise iğne deliği denilen küçük deliklerin nihai folyo kalınlığındaki sayısına ve boyutuna bağlıdır. Çalışmada alüminyum folyodaki iğne deliklerinin sebepleri araştırılmıştır. İğne deliği oluşumlarında batık ve partiküllerin delik oluşumuna etkilerinin diğer bulunan nedenlere göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada Corona işlemi uygulanmış ve uygulanmamış 1200, 1235 ve 8011 kalite alüminyum alaşımı ince folyolarm ıslanma kabiliyetleri, belirtilen alaşımdaki ince folyolara solvent bazlı nitroselüloz esaslı kırmızı ve beyaz mürekkepler damlatılarak kontak açı ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Kontak açıları ölçümleri sonunda 8011 kalite alüminyum alaşımının ıslanma kabiliyetinin diğer 1200 ve 1235 kalite alaşımlara göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Corona prosesinin alüminyum folyonun mat ve parlak yüzeylerinin ıslanma kabiliyetini arttırdığı tespit edilen diğer bir sonuçtur. Corona işlemine tabi tutulan ve tabi tutulmayan parlak ve mat yüzeyli alüminyum folyolarm kırmızı mürekkep ile ölçülen ıslatma açılarının beyaz mürekkeple ölçülen ıslatma açılarına göre daha düşük olduğu, dolayısıyla kırmızı mürekkebin alüminyum folyoların hem parlak hem de mat yüzeylerinde beyaz mürekkebe göre daha iyi bir ıslatma sağladığı gözlenmiştir. Alüminyum folyolarda mat yüzeylerin parlak yüzeylere göre daha iyi ıslandığı buluna diğer bir sonuçtur. tr_TR
dc.description.abstract Aluminum found itself a usage place in various sectors in a short period of time, although it is a metal whose historical usage stert date may be considered recent. Aluminium foil, produced for the first time in Europe beginning of 20th century, can particularly be rolled up to thickness of 6.5 u trough assorted alloying and annealing processes, and is commenly used in packing sector. Printed, laminated and bare, 1000 and 8000 quality thin aluminum alloyed foils are used quite commenly as packing material in food and drug industries. The aluminum foil posseses so many qualifications, the most important of which can be listed as conductivity, light impermeability, chemical resistance and anti-toxicity. Due to these qualifications, it is widespreadly used in food and drug industries and can be industrially evaluatedby generating diferent sort of structures. In packing industry,mechanical properties of the aluminum foils are expected to enable aqusition with fine thickness. Additionally, dump permeability resistance is desired as well, which is based on size and count of small holes, called pinholes, in final foil thickness. In this study, the reason of pinholes in the aluminum foil have been searched. The particules and sunks which are inspected in this study affect pinhole formation much more than any other reasons. The results of this study also, revelaed after the wetting ability of 1200, 1235 and 8011 quality aluminum alloyed thin foils to which Corona process has been and hasn't been conducted, have been compared with contach angle measurements by applying solvent based and nytrocellulose based red and white ink drops. Following the contact angle measurements, it's been observed that the wetability of 8011 quality aluminum alloy is much more better than that of 1200 and 1235 quality alloys. Positive effects of the Corona process on the wetting ability of foil surface have been indicated with studies performed. As s consequence of the studies, it has been detected that the Corona process increases the surface energy in both bright and transculent surfaces of the aluminum foil. It's been also observed that alloys with bright and transculent surfaces, subjected to and not subjected to the Corona process, have got less wetting angles, which have been measured with red ink. Besides, the red ink has provided much better wetting in transculent and bright surfaces than the white ink. At the same time it is found that the wetting ability of transculent surfaces is better than bright surfaces when both red and white inks are applied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22475
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Alüminyum folyo tr_TR
dc.subject Ambalajlama tr_TR
dc.subject Islanabilirlik tr_TR
dc.subject Mürekkep tr_TR
dc.subject Çözücüler tr_TR
dc.subject İğne deliği tr_TR
dc.subject Aluminium foil en_US
dc.subject Packaging en_US
dc.subject Wettability en_US
dc.subject Ink en_US
dc.subject Solvents en_US
dc.subject Needle hole en_US
dc.title İnce alüminyum folyolarda iğne deliği oluşumları ve solvent bazlı mürekkeplerle ıslanma kabiliyetleri
dc.title.alternative Pinhole formation and wetabilities of thin aluminium foils by means of solvent base solid inks
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
112275.pdf
Boyut:
7.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama