Bir Türk Müteahhit Firmanın Yurtdışında (azerbaycan) Yapım Öncesi Proje Yönetim Planı Rehberi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Hersek, Adem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Azerbaycan’da taahhüt işi gerçekleştirecek bir Türk Müteahhit firma açısından, yapım aşaması öncesi, ülke verileri değerlendirilmiş, proje yönetim planı çalışmaları hazırlanmıştır. Azerbaycan’ ın kısaca ülke tanıtımı yapılmış, ülkenin ekonomik gelişimi istatistiksel verilerle ortaya konmuştur. Ülkenin vergi kanunları, iş kanunları, yabancı işçi çalıştırma kanunları ve gümrük mevzuatları 2008 yılı kanun değişiklikleri ile beraber incelenmiştir. Azerbaycan’ın Türkiye ile ilişkileri, ilişkilerin gelişimi, ortak yönler açıklanmış, ekonomik ilişkiler sayısal verilerle belirtilmiştir. Ülkede inşaat sektörünün konumu, malzeme olanakları ve yapılan projeler anlatılmış, ülke sektörünün güçlü-zayıf yönleri, fırsat-tehditleri SWOT analizi ile değerlendirilmiştir. PMI proje yönetim sistemi incelenerek Türk Müteahhit firmanın Azerbaycan’da yapım aşamasında inşaat proje yönetimine rehberlik edecek; bütçe&finansman yönetim planı, süre yönetim planı, insan kaynakları yönetim planı, kalite yönetim planı, sözleşme yönetim planı ve iş güvenliği yönetim planı çalışmaları, yerel ülke şartları da değerlendirilerek hazırlanmıştır. Proje yönetim planına ek olarak; altyüklenici tip sözleşmesinin ana başlıklarının Türkçe-Azerice karşılıklıları, Azericenin Türkçeye yakınlığını belirtmek amacıyla hazırlanmıştır. FIDIC inşaat işleri şartnamesi uyarınca, ülke şartlarında, yüklenici, kontrollük ve işveren arasında sorumluluk ve risk paylaşımı değerlendirilmesi hazırlanmıştır. Ülke şartlarında müteahhit firmanın maliyet yönetiminin temelini oluşturacak yazılım sistemi hazırlık çalışmaları kapsamında proje organizasyonu birimlerinin program üzerindeki görev ve sorumlulukları açıklanmıştır.
In this study, Azerbaijan’s Country datas are searched and project managent plan is prepared for a Turkish Construction Company before commencement of construction works, A brief presentation of Azerbaijan is given and country’s economical improvement is declared by statistics. Country’s tax laws, social work laws, work laws for foreigners, custom laws and rules are summarized with the regulations in 2008. The improvement of the relations and the similarities between Turkey and Azerbaijan are explained and the economical relations are clarified by statistics. Moreover, the construction projects which have been completed are expressed and construction material resources, procurement alternatives are stated. The construction sector strengths-weakness oppurtunities-threats are analyzed by SWOT method. Moreover, accordindg to PMI project management system, budget&finance management plan, time management plan, human resource management plan, quality management plan, contract&risk management plan, health and safety management plans are prepared. These plans will guide the Turkish Construction Company preparing the construction project plan in Azerbaijan. In addition to main parts, a simple subcontractor contract topics in Azerbaijan and Turkish languages are listed. Moreover, according to FIDIC clauses, the responsibility and risk sharing between Client, Engineer and Contractor is prepared for Azerbaijan conditions. In order to prepare cost management software, the duties and responsibilities of the program users are listed and attached.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
proje, maliyet, süre, kalite, sözleşme, project, cost, time, quality, contract
Alıntı