Çelik Yapıların Eurocode 3 E Göre Boyutlandırılmasında Kullanılan Plastik Hesap Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yurtsever, Macit
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çelik yapıların kısmi güvenlik katsayıları yöntemine göre boyutlandırılmasında yararlanılan Eurocode 3: Design of steel structures Part 1.1: General rules and rules for buildings normu incelenmiştir. Normun en belirgin özellikleri yeterince anlaşılır şekilde özetlenmiş, hesapların ne şekilde yürütüldüğü açıklanmıştır. Çalışmanın amacı, çelik yapıların boyutlandırılmasında kullanılan kısmi güvenlik katsayıları yöntemiyle ilgili kısa ve öz bilgiler vererek bir uygulama üzerinde çeşitli hesap tarzlarını incelemektir. Buna bağlı olarak; uygulama örneği için esas alınan bir çerçeve üzerinde sırasıyla elastik global analiz ve plastik global analiz yapılmış, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Kullanılan plastik analiz türlerinden biri; F.M. Mazzolani ve V. Piluso nun önermiş olduğu, yapıların global mekanizma ile göçmesinin sağlandığı bir yöntem olup bu çalışmanın ikinci inceleme konusudur. Diğeri ise; performansa dayalı yapı tasarımı için bilgisayar uygulamalarında sıkça kullanılan pushover analizidir. Çalışmanın üçüncü ve son inceleme konusu olan bu analiz türüyle, enkesit dayanımlarının aşılması sonucunda yapı rijitliğinin giderek azalmasını matematiksel olarak modellemek mümkün olmaktadır. Uygulama örneğinden elde edilen sonuçlar bu üç hesap şekli için sırayla yorumlanmıştır.
In this study Eurocode 3: Design of steel structures Part 1.1: General rules and rules for buildings , which is based on using partial safety factors in the design of steel structures, is used for research. The most notable features of the code have been summarized, and the proceeding of calculations has been explained. The purpose of the study is to provide short but essential knowledge on partial safety factors and to investigate various analysis types. Accordingly, in an example elastic global analysis and plastic global analysis have been applied on a simple frame, and the results have been compared. One of the plastic analysis types used is a method proposed by F.M. Mazzolani and V. Piluso, which is formed of a series of conditions to be satisfied in order to achieve structures failing in global mechanism and is the second topic of this study. The other one is the pushover analysis, widely used in computing for performance based design of structures. This analysis type, being the third and final topic of the study, mathematically makes it possible to simulate the reduction of the structural stiffness due to seismic forces exceeding the member strengths. Comments on each of the analysis methods mentioned above have been provided as a conclusion to the comparative example.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
kısmi güvenlik katsayıları yöntemi, global süneklik, göçme mekanizmaları, teknolojik koşul, pushover eğrisi, kapasite spektrumu, sismik talep spektrumu, partial safety factors, global ductility, failure mechanisms, technologic conditions, pushover curve, capacity spectrum, demand spectrum
Alıntı