Pazarlama Hesap Verebilirliğinin, Pazarlama Ve Araştırma-geliştirme Departmanlarının Entegrasyonuna Ve Yeni Ürün Başarısına Etkisi

dc.contributor.advisor Karaosmanoğlu, Elif tr_TR
dc.contributor.author Acar, Oğuz Ali tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-12 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:51Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:51Z
dc.date.issued 2009-02-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Pazarlama hesap verebilirliğinin, firmaya ne ölçüde katkı sağlandığının ispat edilmesininin çok daha fazla talep edildiği günümüz iş dünyasındaki önemi, birçok araştırma tarafından ortaya koyulmuştur. Aynı zamanda, yeni ürünlerin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi için Pazarlama ve Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) departmanlarının entegrasyonun gerekliliği de birçok araştırma tarafından belirtilmiştir. Bu iki alandaki zengin araştırmalara rağmen literatürde bu alanları birbiriyle entegre eden bir araştırmanın eksikliği görülmektedir. Bu araştırma bu iki alanı birleştirmek amacını taşımaktadır. Özel olarak bu çalışma, pazarlama hesap verebilirliğinin, pazarlama ve araştırma-geliştirme departmanlarının entegrasyonuna ve ortak öğrenimine nasıl etki ettiğini araştırmaktadır. Buradaki temel önerme, pazarlama hesap verebilirliğinin, Ar-Ge departmanının pazarlama departmanına olan güven ve tanıma düzeyini artırarak bu iki departman arasında daha iyi bir entegrasyon ve ortak öğrenim sağlayacağıdır. Araştırma, Granovetter’in kuvvetli ve zayıf bağlar teoremini temel almaktadır. Sosyal ilişkiler çalışmalarının yanısıra, bilgi yönetimi literatürü de derinlemesine incelenerek, pazarlama hesap verebilirliğinin nasıl ve hangi mekanizmalarla yeni ürün başarısını etkilediği araştırılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Marketing accountability is accepted as an important issue in various studies due to the current business working atmosphere, in which proof of contribution is demanded. At the same time, the integration between Marketing and Research&Development (R&D) departments is stated as crucial for successfully commercialization of new products. Recognizing that these both fertile research areas but also a lack of integration between them, this study sets out to conjoint these streams of researches and develops an integrated model. Specifically, this paper examines the effect of marketing accountability on the integration and joint learning of the Marketing and R&D departments. The basic premise is that increased marketing accountability will positively affect R&D s trust and recognition for the marketing and allow for better integration within the departments and also learning. The research builds on Granovetter s ideas regarding the effects of weak and strong ties. Apart from social relations works, we also draw on knowledge management literature, in order to better identify how and through which mechanisms marketing accountability affect new product success (NPS). en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1920
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Pazarlama Hesap Verebilirliği tr_TR
dc.subject Pazarlama ve Ar-Ge Entegrasyonu tr_TR
dc.subject Yeni Ürün Başarısı tr_TR
dc.subject Ortak Öğrenim tr_TR
dc.subject Yetkinlik tr_TR
dc.subject Güven tr_TR
dc.subject Tanıma tr_TR
dc.subject Yumuşak Yaklaşımlar tr_TR
dc.subject Marketing accountability en_US
dc.subject marketing and R&D integration en_US
dc.subject new product success en_US
dc.subject soft approaches en_US
dc.subject joint learning en_US
dc.subject competence en_US
dc.subject trust en_US
dc.subject recognition en_US
dc.title Pazarlama Hesap Verebilirliğinin, Pazarlama Ve Araştırma-geliştirme Departmanlarının Entegrasyonuna Ve Yeni Ürün Başarısına Etkisi tr_TR
dc.title.alternative The Role Of Marketing Accountability At The Marketing And Research And Development Departments’ Integration And The New Product Success en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
9128.pdf
Boyut:
918.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama