Bambu Lifi Ve İplik Özelliklerinin Diğer Lif Ve İpliklerin Performans Özellikleri İle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Okur, Nazan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, işletme şartlarında ring iplik eğirme sisteminde üretilen farklı numaralardaki %100 bambu ipliklerin fiziksel parametrelerinin incelenmesi; böylece bambu lifinin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesiyle, hammadde ve iplik maliyetlerinin de göz önünde bulundurulması koşuluyla, alternatif oluşturabileceği lif tiplerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Fitil olarak tedarik edilen bambu lifinden, ring iplik eğirme sisteminde Ne20/1, Ne24/1, Ne30/1, Ne36/1, Ne40/1, Ne50/1 olmak üzere altı farklı numarada %100 bambu iplikleri üretilmiştir. Daha sonra üretilen bu ipliklerin numara, büküm, düzgünsüzlük, kopma mukavemeti, kopma uzaması ve tüylülük ölçümleri yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Uster istatistiklerine göre %100 ring viskon iplik parametreleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonunda, üretilen ipliklerinin özelliklerinin %100 viskon ring iplik özellikleri ile benzerlik gösterdiği; hatta ipliğin düzgünsüzlük ve kopma uzama değerlerinin daha iyi seviyede olduğu belirlenmiştir. Ancak; Ne 50/1 ipliğe ait verilerin istenen kalite seviyelerinde olmadığı gözlenmiştir.
The aim of this study is the determination of physical properties of 100% bamboo yarns in different counts that were produced in ring spinning system under the conditions of a spinning mill and in this way, determination of fiber types that bamboo is expected to be a supplement, by stating the strength and weakness of bamboo fiber and considering the raw material and yarn costs. In this study, Ne20/1, Ne24/1, Ne30/1, Ne36/1, Ne40/1, Ne50/1 100% bamboo yarns were produced from bamboo roving in ring spinning frame. Then, counts, twist values, irregularity, breaking tenacity, breaking elongation and hairiness of these yarns were tested. The results were compared with %100 ring viscose yarn parameters in Uster statistics comparatively. At the end of the study, it was observed that parameters of bamboo yarns are similar to that of %100 viscose ring spun yarns; besides, irregularity and yarn elongation values are better. However, it was observed that the values of Ne 50/1 yarn do not comply with the desired quality levels.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bambu, viskon, ring iplik, uster istatistikleri, Bamboo, viscose, ring yarn, uster statistics
Alıntı