Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Ayrılması İçin Yeni Polimerik Sorbentlerin Hazırlanması

dc.contributor.advisor Şenkal, B. Filiz tr_TR
dc.contributor.author Yavuz, Erdem tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-11T14:21:47Z
dc.date.available 2015-11-11T14:21:47Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu tezde ağır metal iyonlarını sulu çözeltilerden giderilmesi için dört çeşit poimerik sorbent hazırlandı. Bu reçinelar sırasıyla reçine 1, reçine 2, reçine 3 ve reçine 4 olarak isimlendirilmiştir. :Reçin 1 : Klorosulfolanmış polistiren reçine sisteamin’in fazlasıyla NMP varlığında reaksiyona sokulmuştur. Reaksiyon sonunda tiol içeren reçine elde edilmiştir ve bu reçine Hg (II), Cd (II), Pb (II), Zn (II) ve Fe (III) gibi ağır metal iyonlarının sulu çözeltilerden giderilmesinde başarıyla kullanılmıştır. Reçine 2 : Poli (akrilamid) Çapraz bağlı poli (stiren) kürecikler üzerine karboksilik asit gruplarından bir redoks polimerizasyon yöntemi kullanılarak graft edilmiştir. Elde edilen, ağırlıkça 220 % graft derecesindeki, poli (akrilamid)’in civayı çözeltilerden ppm derecesinde uzaklaştırmak için efektif bir civa-selektif sorbent olduğu gösterilmiştir. Reçine 3 : Poli (akrilamid) çapraz bağlı poli (4-vinil piridin)(P4-VP) reçine ‘Reillex 425’ üzerine graft edilmiştir. Elde edilen, ağırlıkça 117 % graft derecesindeki, polimer yüksek kapasiteli (3.36 mmol / g.) bir civa spesifik sorbentir. Reçine 4 : Civa spesifik sorbent çapraz bağlı glisidil metakrilat (GMA) (0.9 mol) ile etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) (0.1 mol) kopolimerinden hazırlanmıştır. Bu reçinelerdeki yüklü civa amid grubu hidroliz olmaksızın tekrarlanan sıcak asetik asit etkileşimleriyle geri kazanılmıştır. Tiol ve sulfonamid grupları kolay hidroliz olmadığından Resin 1 HCl ve HNO3 gibi mineral asitlerle rejenere edilmiştir. Ayrıca bu reçineler için civa yükleme kinetik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, four types’ polymeric sorbents were prepared for removal of heavy metal ions from aqueous solutions. These resins were called resin 1, resin 2, resin 3 and resin 4 respectively. Resin 1 and Resin 2 were prepared starting from chlorosulfonated polystyrene resin. Resin 1: Chlorosulfonated polystyrene resin was reacted with excess of cystamin in NMP (N-methyl pyrrolidone). At the end of the reaction, thiol containing resin was obtained and this resin was used to remove Heavy metal ions such as Hg (II), Cd (II), Zn(II) and Fe (III) successfully from aqueous solutions. Resin 2 : Poly (acrylamide) was grafted from carboxylic acid groups onto cross linked poly (styrene) beads using a redox polymerization methodology. The resulting polymer resin with 220 wt % of grafted poly (acrylamide) has been demonstrated to be an efficient mercury-specific sorbent, able to remove Hg (II) from solutions at ppm levels. Resin 3 : Poly(acrylamide) is grafted onto crosslinked poly (4-vinyl pyridine)(P4-VP) resin “Reillex 425”. The resulting polymer resin with 111.7 wt % of Poly (acrylamide) grafts is a high capacity (3.36 mmol g-1) mercury specific sorbent. Resin 4: A mercury specific polymer sorbent was prepared from crosslinked copolymer of glycidyl methacrylate (GMA) (0.9 mol) with ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) (0.1 mol). The sorbed mercury in these resins can be eluted by repeated treatment with hot acetic acid without hydrolysis of the amide groups. Resin 1 can be regenerated by using mineral acids such as HCl and HNO3 , because thiol groups and sulfonamide groups are not hydrolysis easily. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10246
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Polimerik Sorbent tr_TR
dc.subject Ağır Metal İyonlarının Geri Kazanımı tr_TR
dc.subject Civa Spesifik Sorbent tr_TR
dc.subject Polymeric sorbent en_US
dc.subject Removal of Heavy Metal Ions en_US
dc.subject Mercury Specific Sorbent en_US
dc.title Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Ayrılması İçin Yeni Polimerik Sorbentlerin Hazırlanması tr_TR
dc.title.alternative Preperation Of New Polymeric Sorbents For Removal Of Heavy Metal Ions From Aqueous Solutions en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2604.pdf
Boyut:
789.88 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama