Lazer İle İşlenmiş Silindir Yüzeylerinin Karma Yağlama Rejiminde İncelenmesi

dc.contributor.advisor Akalın, Özgen tr_TR
dc.contributor.author Şen, Osman Taha tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T10:59:25Z
dc.date.available 2015-06-01T10:59:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı lazer ile yüzey işlemesine tabi tutulmuş silindir duvarı ile üzerinde öteleme hareketi yapan piston segmanının tribolojik performansını incelemektir. Bu amaçla detaylı bir segman dinamiği modeli oluşturulmuş ve oluşturulan modelin ışığı altında MATLAB dilinde hazırlanan bir kod ile problem çözülmüştür. Problemin çözümünde silindir duvarı ve piston segmanı üzerindeki yüzey pürüzlülüklerini modele katabilmek için akış faktörlerini içeren değiştirilmiş ortalama Reynolds denklemi kullanılmıştır. Ayrıca segman ve silindir duvarı arasındaki aralığın çok düşük olduğu durumlar için yüzey pürüzlülüğü temas kuvveti altprogramı ana koda eklenmiştir ve bu sayede model hem karma hem de hidrodinamik yağlama rejimlerinde çalışır hale getirilmiştir. Yağlama bölgelerindeki yağ filminin kopmasının modellenmesinde ise Reynolds sınır koşulları kullanılmış ve yağ filminin kopma sınırı belirlenmiştir. Lazer ile işleme sonucunda oluşan gözeneklerin silindir üzerinde olmasından ve segmanın silindir önündeki öteleme hareketinden dolayı hareketli bir silindir modeli kurulup her krank açısı için çözüm yapılmıştır. Sonuç olarak konvansiyonel ve lazer ile işlenmiş silindirlerin tribolojik performansları açısından karşılaştırması yapılmıştır. Bundan başka farklı lazer ile yüzey işleme spesifikasyonuna tabi tutulmuş ve farklı şekil ve boyutlardaki gözeneklerin yağlama üzerine etkileri tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study aims to investigate the tribological performance of a piston ring which reciprocates in a laser surface textured cylinder bore. For this purpose a detailed ring dynamics model is constructed and the problem is solved with a code which is prepared with MATLAB. In the solution of the problem modified Reynolds equation which contains flow factors is used and therefore the asperities of the ring and the bore are added to the model. Furthermore an asperity contact model is added for very little clearances between the ring and the bore and this makes the model to work in both mixed and hydrodynamic lubrication regimes. The modeling of the rupture of the lubricant film between the clearance of the ring and the bore, Reynolds boundary conditions is used and by the help of this, rupture boundary of the lubricant film is calculated. Thus there are small dimples on the bore which are created with laser surface texturing technique, a floating bore surface is constructed and the solution is done for every crankangle. As a result, a comparison between the tribological performance of conventional and laser surface textured cylinder bores is done. Furthermore a discussion is done about the tribological performance of laser surface textured cylinder bores with different specifications. Moreover surfaces with different dimple shapes are also solved and discussed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3872
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Karma Yağlama tr_TR
dc.subject Segman Dinamiği tr_TR
dc.subject Lazer ile Yüzey İşleme tr_TR
dc.subject Kavitasyon tr_TR
dc.subject Mixed Lubrication en_US
dc.subject Ring Dynamics en_US
dc.subject Laser Surface Texturing en_US
dc.subject Cavitation en_US
dc.title Lazer İle İşlenmiş Silindir Yüzeylerinin Karma Yağlama Rejiminde İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Mixed Lubrication Analysis Of Laser Textured Cylinder Bores en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7346.pdf
Boyut:
994.62 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama