İstanbul'da Kentiçi Ulaştırma Sistemlerinin Gerektirdiği Alanlar Ve Alan Kullanım Maliyetleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Öge, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Değerlendirme sonuçlarına göre, demiryolu sistemleri karayolu sistemlerine göre gereksinim duydukları alanın maliyeti ve kapasitelerine kıyasla avantajlı bulunmuştur. Bundan sonra yapılacak yatırımlarda demiryoluna ayrılacak bütçenin yüksek tutulması, alan kullanımı açısından daha düşük maliyetle daha yüksek kapasitede ulaştırma imkanı verebilecek olması nedeniyle daha avantajlı olacaktır.
The results of the evaluation study suggest that rail route systems have better advantages when compared to the land route systems in terms of their land costs and capacities. In future investments, it will be more advantageous to allocate a higher budget to railway system as it has potential to offer transportation means with lower cost and higher capacity regarding land utilization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Alan Kullanım Maliyeti, İstanbul, Ulaştırma Sistemleri, Ulaştırma Planlaması, Ulaştırma Mühendisliği, Istanbul, Landuse Cost, Ecological Cost, Transportation Systems, Transportation
Alıntı