9. Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı Bildiriler Kitabı, 2-3 Haziran 2021, İstanbul

thumbnail.default.alt
Tarih
2021-06-02
Yazarlar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
TMMOB, Türkiye Deprem Vakfı
Özet
Depremde oluşan yapısal hasar dağılımları ile yerel zemin koşulları arasında yakından ilişki olduğu gözlenmiştir. Son 60-70 yılda hasar dağılımları yanında, aletsel ölçümlerle de kanıtlanan bu ilişki, çok disiplinli deprem mühendisliği dalında içinde geoteknik deprem mühendisliği alt dalının gelişmesine yol açmıştır. Yerel zemin koşullarının deprem etkisinde yapısal davranış üzerinde etkileri iki ana başlık altında toplanabilmektedir: (1) tekrarlı(çevrimli) deprem yükleri altında temel zemininde ortaya çıkabilecek taşıma gücü kaybı, aşırı oturmalar ve yer değiştirmeler; (2) deprem hareketi özelliklerinde meydana gelen değişimler ve buna bağlı olarak yapının maruz kaldığı sarsıntı şiddeti ve atalet kuvvetlerinde meydana gelen değişimler. Deprem hasarlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarda deprem yükleri etkisinde zeminlerin davranışının incelenmesi (dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi) için laboratuvar deney yöntemlerinde önemli gelişmeler yaşanırken, zemin davranışını modellemeye yönelik bünye denklemleri ve analiz yöntemleri de geliştirilmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Deprem, Deprem Mühendisliği, Zemin, Yapı, Yapı mekaniği, Sismik performans
Alıntı