Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Cabı, İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tedarik zinciri üzerinde performans yönetimini sağlamak, tek bir işletme fonksiyonu için performans göstergelerini izlemekten çok daha zor ve karmaşıktır. Bir çok işletme fonksiyonu bir arada ve birbiriyle etkileşim içerisinde düşünülmek zorundadır. Bu çalışmada sırasıyla tedarik zinciri yönetimi, performans yönetimi, tedarik zincirinin sürekli değişen, gelişen yapısını ve karmaşıklığını daha rahat ifade ettiği için Dengelenmiş Performans Kartı, tedarik zincirinde performans yönetimi ve en son olarak tedarik zinciri yönetimi ve performansının ifadesi için kullanılan çok özel bir model SCOR Model incelenmiştir. Konunun uygulama boyutunda otomotiv sektöründen çok uluslu bir firma, tedarikçileri ve yine çok uluslu lojistik servis sağlayıcısı incelenmiştir. SCOR model yapısına uygun bir kapalı sistemde sistem elemanları tedarikçiler, üretici ve lojistik servis sağlayıcı olarak belirlenmiştir. Her bir paydaşın bugün kullanmakta oldukları performans göstergeleri Dengelenmiş Performans Kartı yapısına uygun halde düzenlenmiş ve çalışma sonunda bir anket uygulaması ile performans göstergelerinin önem dereceleri sorgulanmıştır. Aslında aynı sistemi paylaşan tedarikçi, üretici ve servis sağlayıcının tedarik zincirini nasıl farklı algıladıkları ve aynı konuları nasıl yorumladıkları arasında farklar ortaya konulmuştur.
It is more difficult and complex for companies to obtain performance management on the supply chain than following a few performance indicators. It must be thought a few processes together and connected with others. In this study, supply chain management, performance management, Balanced Scorecard because of expresses supply chain’s developing, changeable and complex structure, performance management on supply chain, and a special, well-defined model SCOR are explained in sequentially. In last chapter examined a multinational company from automotive industry with its suppliers and multinational logistics service provider. System elements are determined appropriate for SCOR Model, a closed system manufacturer, suppliers and logistics service provider. Performance indicators which are used already have determined for all, then these have arranged suitable for Balanced Scorecard, finally with a survey importance of every indicator for all Balanced Scorecard has established. In this study, it is explained that manufacturer, suppliers and their logistics service provider with same constraints on same supply chain think different.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Tedarik Zinciri Yönetimi, Performans Yönetimi, Dengelenmiş Performans Kartı, SCOR Model, Supply Chain Management, Performance Management, Balanced Score Card, SCOR Model
Alıntı