Modelleme Yoluyla Kabin Süspansiyon Parametrelerinin Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Batukan, Oğuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada sürücü konforu ele alınmış ve gerçek bir kamyon kabini kabin süspansiyon elemanları ile birlikte ADAMS programı kullanılarak modellenmiş, oluşturulan model gerçek yol testleri ile doğrulanmış ve süspansiyon parametreleri optimize edilerek aracın kabin titreşim konforunda belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Elde edilen yeni kabin süspansiyon parametreleri uygulanabilirlik açısından mümkün olmakla birlikte kabin modelinde sanayi uygulamasına hızla adapte edilebilecek, düşük maliyetli ancak konforu arttırmada yüksek etkiye sahip dizayn değişikliği yapılmıştır. Tasarım doğrulama ve optimizasyon aşamalarında test aracı ile yoldan toplanan gerçek zamanlı kabin ve şasi düşey ivme verileri kullanılmıştır. Süspansiyon parametrelerinde yapılan optimizasyon sonucunda kabin düşey ivmesi RMS değerinde elde edilen yaklaşık %35 lik azalma mühendislik açısından ve sürücü konfor beklentileri açısından yeterli seviyede olduğu kanısına varılmıştır.
In this study, driver comfort is chosen as an issue and a real truck cab with its suspension elements are modelled using ADAMS. The model is verified with the road data acquired from the truck cab itself and reasonably improved cab comfort is achieved by optimising suspension parameters. It is possible to implement the new cab suspension parameters on the current cab. Besides, a very low cost, easy to adapt design change is done on the cab suspension, which results in high increase of cab comfort. Real time road test data acquired from the truck cab and chassis are used both in verification and optimisation process. Due to optimised cab suspension parameters 35% lower cab vertical acceleration RMS figure is achieved. This improvement satisfies the customer needs in terms of comfort.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kabin Süspansiyonu, Konfor, ADAMS, Cab Suspension, Comfort, ADAMS
Alıntı