Sözleşme İdaresi Ve Sözleşme İdaresinde Toplantılar

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-19
Yazarlar
Akkan, Beril
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, inşaat projelerinde sözleşme idaresi ve sözleşme idaresi görevlerinden biri olan toplantılar konusu incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında öncelikle literatür araştırması yapılarak sözleşme idaresinde toplantılar görevinin neden önemli olduğuna, toplantıların ne şekilde düzenlenmesi ve idare edilmesi gerektiğine ve inşaat sektöründe gerçekleştirilen toplantı türlerine yer verilmiştir. Daha sonra, standart sözleşme dokümanı yayınlayan kurumlardan Kamu İhale Kurumu, American Institute of Architects (AIA) ve Construction Specifications Institute (CSI) tarafından yayınlanan dokümanlar incelenerek toplantılar görevi ile ilgili hükümler taranmış ve incelenmiştir. Bu incelemeden elde edilen bilgiler ve yapılan literatür araştırması doğrultusunda Kamu İhale Kurumu’nun yayınladığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi dokümanında sözleşme idaresi ve sözleşme idaresinde toplantılar konusu ile ilgili eksiklikler saptanmış ve bu eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, contract administration in construction projects and meetings task of the contract administration are examined. In this context, literature research is done, the importance, organization and administration of the meetings are explained and types of meetings which are held in construction sector has been given. Then, articles related to meetings in contract administration are searched in standard contract documents which are issued by Kamu İhale Kurumu, American Institute of Architects (AIA) and the Construction Specifications Institute (CSI). By considering the information obtained from this research and the literature review, the deficiencies of the Yapım İşleri Genel Şartnamesi which is issued by Kamu İhale Kurumu are identified and suggestions for correction of deficiencies are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sözleşme İdaresi, Toplantılar, Contract Administration, Meetings
Alıntı