Multı-log: Metropol Kent Üzerine Sosyo-mekansal Değerlendirmeler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ergüney, Yeşim Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimarlığın aslını tasarım oluştursa da eğitimin tasarımın nasıl yapıldığına ilişkin asıl üretken kısmı demonstratif bir nitelik taşıyamamaktadır. Bu sebeple mimarlık, doğa bilimlerinden insan bilimlerine geniş bir çerçeve içerisinde pek çok disiplinle etkileşimli bir yapı sergiler. Bilim ve felsefe dünyasında meydana gelen değişimlerle mimarlık, günümüzde barınma işlevini sağlayan pragmatik yanının ötesinde soyut düzlemde pekçok disiplinle içiçe niteliğiyle sanatsal yanına meşruiyet sağlama çabasındadır. Postmodern dönem, çoğulculuk prensibine dayalı yaklaşımıyla artık tekil doğrunun varolamayacağını, çokluk içerisinde öznel akıl yürütmelerin var olması gerektiğini öne sürmüştür. Kentteki her tasarım topluma yeni deneyimlere açık potansiyel alanlar sunar. Yaratılan potansiyelin yaşayan alana dönüşebilmesi, toplumun kabulünü alıp onun kentle diyalogunu kurmasında etkili olmayı başarabilmesi ile yakından ilişkilidir. Çalışmanın konusunun belirlenmesinde bu düşünce etkili olmuştur. Değişim dünyasında bir çıkmaz sokak olarak nitelenen kent – toplum ilişkileri nasıl çözümlenebilir? Gözlem ve görsel\mekansal – metinsel\kuramsal bir dizi farklı okumadan yola çıkan bu tez, kentsel tasarımın toplumsal sorumluluğunu arayış serüvenidir.
Though the essential part of architecture has been design, ways to produce design as a methodology may have never been demonstrative in architectural education. For this reason, architecture should be regarded as an integrative structure whose boundaries range from natural sciences to social sciences and humanities. Enabled and driven by changes in science and philosophy, architecture today doesn’t see utility as a sufficient reason for itself. Though being closely related with dwelling, its essential axis as a work of art is seeking a kind of reasoning in abstract theoretical field. As architects, designing potential environments for the society to make them livable, our main problem to answer should be how to conceive of and convey current representations of the city and culture through reading the multi-layered urban spatial structure within such a rich mix of choice. The paper would, from this point of view, try to question the multi-logue of the city with the individual. The methodology of this reading challenge would be deconstruction. The aim of this thesis is not to propose a solution; rather it’s to encourage subjective interpretations (or fictions) while enabling a skeptical perspective.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
birey, metropoliten kent, kolaj, sosyal kent, iletişim, individual, metropolitan city, collage, social city, communication
Alıntı