Click Kimyası İle A3 Tipli Yıldız Polimer Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yankul, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ucu azid fonksiyonlu iyi tanımlanmış polistiren, politersiyerbütilakrilat ve polietilenglikol ile üç kollu, ucu alkin fonksiyonlu başlatıcı (1,1,1-tris[4-(2-propynyloxy)phenyl]- ethane) arasındaki click reaksiyonu kullanılarak kol öncelik tekniğine dayanan basit bir 3-kollu (A3-tipi) yıldız polimer hazırlandı. A3-tipli yıldız polimer oluşumu için click reaksiyonun verimi jel geçirgenlik kromatografisi (refraktif indeks detektörü) ve FTIR spektrometresi ile incelendi. Jel geçirgenlik kromatografisi eğrileri deconvolution metoduyla (Gauss alanı) ile bölündü ve A3-tipli yıldız polimer oluşumu verimi %87 olarak bulundu.
We report a simple preparation of three-armed (A3-type) star polymers based on the arm-first technique, using a click-reaction strategy between a well-defined azide-end functionalized polystyrene, poly(tert-butyl acrylate), or poly(ethylene glycol) precursor and a trisalkyne functional initiator, 1,1,1-tris[4-(2-propynyloxy)phenyl]- ethane. The click-reaction efficiency for A3-type star formation has been investigated with gel permeation chromatography measurements (refractive-index detector) and FTIR measurements. The gel permeation chromatography curves have been split with the deconvolution method (Gaussian area), and the efficiency of A3-type star formation has been found to be 87%.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP), click reaksiyonları, polietilenglikol, polistiren, politersiyerbütilakrilat, yıldız polimerler, Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP), click reactions, poly(ethylene glycol), polystyrene, poly(tert-butyl acrylate), star polymers
Alıntı