Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Aracı Olarak Yeşil Çatılar

dc.contributor.advisor Deviren, A. Senem tr_TR
dc.contributor.author Tohum, Nihan tr_TR
dc.contributor.authorID 407048 tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Mimarlığı tr_TR
dc.contributor.department Lanscape Architecture en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-29T07:33:45Z
dc.date.available 2015-05-29T07:33:45Z
dc.date.issued 2011-07-14 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Küresel ısınma ve buna bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişimi, insanlığın karşılaştığı önemli problemler olarak son yıllarda gündemde yer almaktadır. Bu çalışmada, gelişen teknolojiyle ve değişen insan gereksinimleriyle birlikte ortaya çıkan ekolojik sorunlar sonucunda önemli hale gelen sürdürülebilirlik kavramı ve sürdürülebilir peyzaj tasarımında önemli yere sahip olan yeşil çatıların bağlantısı üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, yapıdan beklenen niteliklerin sürdürülebilirlik çerçevesinde önem kazandığı bugünün koşullarında; yeşil çatı sistemleri, sürdürülebilir peyzaj mimarlığına katkıda bulunabilecek noktalarıyla ele alınmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle, sürdürülebilirliğin önemi vurgulanmış ve uluslararası alanda bazı sürdürülebilirlik modelleri incelenerek sürdürülebilirliğin üç önemli bileşeni ekoloji, ekonomi ve toplum olarak ele alınmıştır. Sonraki bölümlerde yeşil çatı tanımlamaları yapılmaya çalışılmış ve yeşil çatı uygulamalarının avantajları sürdürülebilirliğin üç önemli bileşeni olan ekoloji, ekonomi ve toplum çerçevesinde değerlendirilmiştir. Son bölümde ise sürdürülebilir peyzaj tasarım aracı olarak yeşil çatı, dünya ölçeğindeki ve Türkiye özelindeki örnekler üzerinden çalışma kapsamında önerilen değerlendirme kriterleri dahilinde ele alınmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Today, global warming and climate change become popular terms as the significant problems those humanity face. In this study, the relation between sustainability, which became noteworthy because of the ecological issues which show up according to the developing technology and the variable human needs; and the green roofs, those have significant place within the sustainable landscape design. In this context, green roof systems have been taken into account with the points which can contribute the sustainable landscape design that expected attributes of the structures have more importance at the outline of sustainability in the conditions of nowadays. At first chapter, importance of the sustainability has been emphasized and the three major elements of the sustainability have been considered as “ecology”, “economy” and “society” at global scope in this study. At the next chapters, the definitions of the green roofs have explained and the advantages of the green roofs have been evaluated in the circle of “ecology”, “economy” and “society” which are the three major elements of the sustainability. At last chapter, the green roofs as sustainable landscape design tools have been analyzed by the global and local examples within the context of evaluation criterias that are proposed at this study. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3711
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject ekoloji tr_TR
dc.subject sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject çatı bahçesi tr_TR
dc.subject ecology en_US
dc.subject sustainability en_US
dc.subject roof garden en_US
dc.title Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Aracı Olarak Yeşil Çatılar tr_TR
dc.title.alternative Green Roofs As Sustainable Landscape Design Tools en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11945.pdf
Boyut:
2.68 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama