Kestelek Bor İşletmesi, Açık İşletme Dekapaj Sahası Stabilitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-25
Yazarlar
Bekaroğlu, Gökçeçiçek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bursa Mustafa Kemalpaşa’da Kestelek civarındaki bor yatakları (Kolemanit) MTA Enstitüsünün Linyit Araştırmaları esnasında 1954 yılında bulunmuştur. Kestelek Bor Açık Ocak İşletmesi, Ocak 2004 tarihinden itibaren tekrar yeniden yapılandırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bor İşletme Müdürlüğü olmuştur. Eti Bor Kestelek Açık Ocak İşletmesi’nde, geçmişte gerek formasyon gerek üretim şartları nedeniyle bir çok stabilite problemi yaşanmıştır. Eti Bor Kestelek Açık Ocak Dekapaj Döküm Sahası’nın günümüzdeki şev stabilitesinin sağlanması işini inceleyen bu çalışma, İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde hazırlanmıştır. Bu çalışmada, dekapaj döküm sahasının şevlerinin stabiliteleri analiz edilerek, şevlerde stabilitenin sağlanması için öneriler sunulmuştur. Stabil olmayan şevlerde gerçekleşen kayma tipi, arazi gözlemlerine dayanarak “Dairesel Kayma” olarak tespit edilmiştir. Eldeki verilere dayanılarak analiz yöntemi olarak “Bishop’un Basitleştirilmiş Dairesel Kayma Analiz Metodu” seçilmiştir. Analiz çalışmaları ise hem bilgisayar programı kullanılmadan elle hesaplanarak hem de bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır.
Bor ore peds(Kolemanit) which are in Kestelek village in Bursa Mustafa Kemalpaşa are presented while Investigations of MTA Institute in 1954. Kestelek Open Pit was configured from January 2004 and became Eti Mining Bor Management. In the past, many stability problems occured due to formations and production conditions, in Eti Boron Kestelek Open Pit. This study, which surveys Eti Mining Kestelek Open Pit’s present day face stability, is prepared in ITU Mining Engineering Department. In this study, the stability of faces are analyzed and suggestions are presented to stabilize the unstabile faces. Refering site investigation, slipping type was determined as “Circular Slipping” for unstable faces. “Bishop’s Simplified Circular Slipping Analysis Method” was chosen for analysis, considering the data. Analysis studies were performed by manuel and computer aided calculations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Bishop dilim yöntemi, Kayma analizi, Şev kararlılığı, Bishop method, Sliding analysis, Slope stability
Alıntı