Bilgi Bilançosu Ve Lojistik Operasyonlarda Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Adsoy, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Artan global rekabet içinde bilgi işletmeler için en önemli kaynak haline gelmiştir. Malzeme, para, makina ve techizat, bina gibi maddi varlıklar yanında maddi olmayan işletme varlığı olan bilgi başarı için çok daha önemlidir. Bu nedenle son on yıl içinde bilgi yönetimine giderek artan bir ilgi gözlenmektedir Bu kapsamda bir çok alt konu araştırma ve uygulama alanlarıyla karşımıza çıkmaktadır: Bilgi yönetimi modeli, entellektüel sermaye, şirket bilgi haritası, şirket bilgi yönetimi sorumlusu, bilgi yönetimi ödülleri gibi. Son zamanlarda bu kapsamda karşımıza çıkan bir diğer önemli kavram ise bilgi bilançosudur. Maddi varlıklarla ilgili bilinen ve her sene çıkarılan bilançolar yanında, bu kez maddi olmayan varlıklarla ilgili olarak bilanço hazırlanması gündemdedir. Bu alanda değişik hükümetlerce hazırlanmış yönergeler karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, Danimarka Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı nın hazırladığı bilgi bilançosu hesaplama yönergesi esas alınarak bir şirketin lojistik operasyonları üzerinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir.
Knowledge become the main resource at increasing competency conditions of global market. In addition to tangible assets like money, materials, equipments, stocks a kind of intangible asset knowledge is a more important tool for success. Because of this fact, interest to “knowledge management” increase more at last decade. Many subjects of knowledge management are at research like knowledge management models, intellectual capital, knowledge mapping, knowledge managers, knowledge management awards. Intellectual capital statements are important concept nowadays. Statements always prepared for tangible assets annualy but now they begin to prepare for intangible assets too. There are some guides which are prepared by different goverments. At this study , The Ministry of Science, Technology and Innovation of Denmark’s guide examined and it is applied to a company’s logistics operations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Bilgi Yönetimi, Bilgi Bilançosu, Lojistik, : Knowledge Management, Intellectual Capital Statements, Logistics
Alıntı