Geçmişten günümüze Karadeniz kemençesi ve yapımı üzerine çalışma

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Balcı, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada Türk Halk Müziği yaylı sazlarından "Karadeniz kemençesi" hakkında bilinmeyen bir çok yön ortaya konmuştur. Bunlara genel olarak baktığımızda öncelikle bu sazın ortaya çıkışı, günümüze kadar olan gelişiminin tarihçesi hakkında ulaşabildiğimiz kaynaklar doğrultusunda bir takım bilgiler verilmiştir. tik olarak Anadolu dışındaki Türklerin yaylı sazları incelenmiş, daha sonra Anadolu'daki yaylı sazlar hakkında bilgiler verilmiştir. Karadeniz kemençesinin teknik hususları, yapımı ve çeşitleri hakkında sunulan bilgilerden hazırlanan bu bölüm çalışmanın içinde yer almıştır. Genel olarak bu çalışma Karadeniz kemençesini her yönüyle tanıtabilme amacıyla kaleme alınmıştır.
In this book it is stated that not a great deal is known about the "Kemence Of The Blacksea" a stringed instrument used in Turkish Folk Music. When one views the subject in broad perspective, certain information emerges from the sources that have been so far made wailable to us about the emergence of this instrument and the history of its development. Firstly, a study is made of the stringed instruments of the non- Anatolian Turks, and then information is given about stringed instruments in Anatolia. made. The book contains various technical aspects of the instrument, how it is The purpose of this book is to broadly acquaint readers with various aspects of the "Kemence Of The Blacksea"
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Müzik, Karadeniz bölgesi, Kemençe, Müzik aletleri, Folklore, Music, Black Sea region, Kemancha, Musical instruments
Alıntı