Arakesitler Üzerinden Sınır Ve Arayüz Kavramlarının Kentsel Ve Mimari Öğelerle İrdelenmesi

dc.contributor.advisor Arı, Hülya tr_TR
dc.contributor.author Dirik, İkbal Elif tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-10-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:29Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:29Z
dc.date.issued 2009-10-12 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Mimari ürünler metropoldeki dönüşüm süreçlerine cevap vermek adına dönüşürken, metropolde, üst ölçekte gerçekleşen dönüşümlerin analiz edilebilmesi için mimari tasarım alanına başka bilimlerden kavramlar aktarılmaktadır. Arakesit, arayüz ve sınır kavramları; metropolün küresel ölçekte dönüşümlerinin günlük yaşantıya ve mimari ürünlere etkisinin irdelenmesinde sıklıkla kullanılan terimlerdendir. Bundan dolayı; arakesit, arayüz ve sınır kavramlarının, mimari tasarım alanı çerçevesinde yeniden tanımlanması; terimlerdeki yanlış kullanımların ve anlam kaymalarının önlenmesi bakımından önemsenmektedir. Tez çalışmasının hipotetik yaklaşımı iki temel kabulden oluşmaktadır. Hipotezdeki temel kabullerden biri; metropolün içerdiği farklı biçimleniş, kurgu ve üretim süreçlerine sahip mimari ürünlerin ve bunların kullanıcılarının, kesişim alanların arakesit olduğudur. Diğer bir kabul ise; mekânda ve sosyal yaşantıda görülen ayrışmanın, arakesitlerin sınır ya da arayüz olma potansiyellerinin irdelenmesi ile ürün ölçeğinde değerlendirilebileceğidir. Sonuç olarak farklı morfolojilerdeki alt kentlerin ve kullanıcılarının karşılaştığı arakesitlerde gerçekleşen kesişim süreçlerinin; arakesit, arayüz ve sınır kavramlarının tanımlanması aracılığıyla irdelenmesi, bir geri bildirim mekanizması olarak kullanılarak; mimari öğelerin söz konusu kesişim süreçlerini ne şekilde etkilediği, kullanıcı gruplarının etkileşime geçmelerinde ya da birbirlerinden ayrışmalarında ne şekilde etkili olduğu gözlemlenebilecektir. tr_TR
dc.description.abstract Transformation process of metropolis is changing the architectural identity and social life and these changes can be perceived through daily life practices. With restructuring of the consumption models, class differences are getting more distinctive and these differences are desired to be embodied. Architectural design as a product has become the products consumed in the aim of this embodiment. While the products of architectural design are transforming according to the transformation at the global scale; new terms are transmitted into science of architectural design in order to analyze the transformation phases. Therefore in this study; it is aimed to define the notions of intersection, interface and border in the context of architectural design to prevent the misuse of the terms. Hypothetical approach of the thesis consists of two basic assumptions. One of the assumptions in the hypothesis is that areas in metropolis where architectural products with different morphologies and the users of those products come across are intersections. The other basic assumption is that dissociation observed in areas and social life can be evaluated at product scale through explications of potentials of intersections’ potential to transform into borders or interfaces. In conclusion; explicating the intersection area of suburbs with different morphologies by defining the notions of intersection, interface and border; can be used as a feed-back mechanism which will help to examine how architectural products affect the intersection process and interaction or dissociation of different user groups of those architectural products. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3339
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arakesit tr_TR
dc.subject Arayüz tr_TR
dc.subject Sınır tr_TR
dc.subject Alt kentleşme tr_TR
dc.subject Ümraniye Tepeüstü Bölgesi tr_TR
dc.subject Intersection en_US
dc.subject Interface en_US
dc.subject Border en_US
dc.subject Suburb en_US
dc.subject Ümraniye Tepeüstü District en_US
dc.title Arakesitler Üzerinden Sınır Ve Arayüz Kavramlarının Kentsel Ve Mimari Öğelerle İrdelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Explicating The Notions Of Border And Interface With Urban And Architectural Elements By Analayzing The Intersections en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9902.pdf
Boyut:
14.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama