Sinyal Eşleme Yöntemi Kullanılarak Kazık Süreklilik Deneylerinin Değerlendirilmesi Ve Kazık Kalitesinin Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Deneç, Güney
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmanın amacı bir toplu konut inşaatı kapsamında kazıklı temel olarak inşaa edilen konutların temellerindeki, tahribatsız kazık süreklilik deneyleri uygulanmış kazıklara, Hollandalı Profound firması tarafından geliştirilen “TNOWAVE: SITWAVE” programı ile kontrol yapılması ve kazık imalat kalitesinin belirlenmesidir. Süreklilik deneyleri yapıldıktan sonra sonuçlardan emin olmazsak kontrol amacıyla signal matching programı yardımı ile test sinyalleri ile referans sinyalleri eşleştirilir ve arazideki yaklaşık kazık şekline ulaşılır. Böylece arazideki kazık üzerindeki kusurları net bir biçimde görebilmek mümkündür. Bu çalışmada Esenyurt’ta bir toplu konut inşaatı kapsamında, kazıklı temel sistemi ile inşaa edilen konutların temelindeki 191 kazık üzerinde yapılan tahribatsız düşük deformasyonlu süreklilik deneyleri sonucunda ortaya çıkan sinyaller, sinyal eşleme programı yardımı ile analiz edilmiş ve hız-zaman grafiklerine, arazideki yaklaşık kazık şekline ve böylelikle kazıkdaki kusurlara, çatlaklara, deliklere, kesitteki genişleme ve daralmalara ulaşılmış olur. Kazık kesitindeki genişleme kazık performansını olumsuz yönde etkileyecek bir faktör değil, kazığın çevre sürtünmesi ile taşınan yükü arttıran bir faktör olduğu için kazık kesitindeki genişlemeler fazla dikkate alınmaz fakat kazık kesitindeki daralmalar kazık performansını olumsuz yönde etkileyebileceği için kazığın yerine yeni bir kazık yapılması veya ilave kazık imalatı gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu çalışmanın avantajları süreklilik deneyi yapılmış kazıkların sinyal eşleme yardımı ile tekrar kontrol edilmesi, daha güvenilir kazıklar elde edilmesi, gerekirse kusurlu kazıklarda düzeltme önerilebilmesi ve böylece kazık imalat kalitesinin belirlenebilmesidir. Bu programın dezavantajı ise kazık taşıma gücü hakkında bir belirlemenin yapılamamasıdır. Sonuç olarak, 15 m boyunda 0,5 m çapında imal edilen 191 tane kazık üzerinde herbir kazık için (0-5)m, (5-10)m ve (10-15)m için üç ayrı değerlendirme yapılmış ve bu noktalar arasında kazık kesitinde meydana gelen genişleme ve daralmalar ele alınıp, incelenmiştir.
The aim of this study is to determine the pile quality of the piles that were driven in Esenyurt Mass Housing Project. The piles were analyzed using Profound’s “TNOWAVE” software package which utilizes stress wave equation systems. SITWAVE is one of these programs which simulates sonic integrity testing and performs automatic signal matching. In future, because of the need to the civil engineering developments, the use of deep foundations will increase. For the analysis and control of the piles to be casted in these projects, pile integrity testing is the most economical solution. Using the signal matching method, piles previously tested by pile integrity test are analyzed. In this research, totally 191 driven piles which are 15m in length and 50cm in diameter were tested. Reference signals are matched with the test signals by using SITWAVE software. Reference signals are the signals that were taken from the site and test signals are created by the software according to the pile and soil data. The deviations from the reference signals show us the locations where enlargement and decrement in the cross-section occurs. Finally, we consider the piles in (0-5)m, (5-10)m and (10-15)m to find out the piles which have discontinuities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Süreklilik deneyi, Sinyal eşleme, Gerilme dalga teorisi, Pile integrity test, Sitwave, Signal matching, Stress wave theory
Alıntı