Tavlama Benzeşimi Yöntemiyle Uzay Çelik Çerçeve Sistemlerin Optimum Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Değertekin, S. Özgür
Hayalioğlu, M. Sedat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, uzay çelik çerçevelerin tavlama benzeşimi (TB) yöntemiyle optimum tasarımı için bir algoritma geliştirilmiştir. Tavlama benzeşiminden elde edilen sonuçları kıyaslamak için uzay çelik çerçevelerin genetik algoritma (GA) yöntemiyle optimum tasarımı için de bir algoritma geliştirilmiştir. Optimum tasarımda çelik çerçevelerin gerilme, deplasman ve kesit sınırlayıcıları altında minimum ağırlıklı olarak boyutlandırılması amaçlanmıştır. Geliştirilen algoritma ve bilgisayar programlarının uygulaması olarak 8 ve 84 elemanlı iki uzay çelik çerçevenin optimum tasarımı yapılmıştır. Bu uygulamaların sonucunda tavlama benzeşimi ile genetik algoritmaya kıyasla daha hafif tasarımlar elde edilmiştir.
In this study, an algorithm was developed using simulated annealing (SA) method for optimum design of steel space frames. To compare the results of SA method, an algorithm was also developed for optimum design of steel space frames using genetic algorithm (GA). Minimum weight design of steel frames was aimed under the stress, displacement and size constraints. Optimum designs of two steel space frames with 8 and 84 members were performed as application of the developed algorithms and computer programs. As a result of these applications, it was found that simulated annealing yielded lighter frame designs than genetic algorithm.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2008
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2008
Anahtar kelimeler
Alıntı