Tarihi Kentsel Alanlarda Toplumsal Ve Mekansal Yeniden Yapılanma Sürecinde Yaşanan Değişim: Fener-balat Örneği

dc.contributor.advisor Yıldız, Hülya Turgut tr_TR
dc.contributor.author Şişmanyazıcı, Begüm tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-09-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:28Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:28Z
dc.date.issued 2009-10-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kent içi konut alanlarında yaşanan fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel değişimlerin güncelliğini koruması ve Türkiye gibi tarihi değerler taşıyan bir ülkede yenileme çalışmalarının oldukça önemli olmasından ötürü, tarihi kentsel konut alanlarının yaşadığı değişim süreci incelenmiştir. Bu kapsamda tezin ilk bölümü olan teorik kısımda sürecin bileşenleri, aktörleri, dinamikleri, sonuçları ve değişimi araştırılmıştır. Tezin ikinci kısmı olan alan çalışmasında ise, İstanbul’daki tarihi kent içi konut alanlarının yaşadığı değişim sürecini ortaya koymak amacıyla Fener-Balat’ta farklı iki yaklaşımla tasarlanan projeler karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Böylece, Türkiye’deki tarihi kent içi konut alanlarının, toplumsal ve mekansal yeniden yapılanma süreci içinde, hangi bileşenlerin etkileşimi ile nasıl bir değişim içine girdiği ortaya konulmuş ve sürecin çok boyutluluğu vurgulanmıştır. Tarihi kent içi konut alanlarında uygulanacak yenileme çalışmalarında tüm sorulara cevap verecek, geniş katılımlı, herkesin çıkarlarının korunduğu, adil ve çok boyutlu projelerin uygulanması için çıkarımlarda bulunulmuş ve özellikle 2000’li yıllardan sonra İstanbul’daki çoğu tarihi kent içi konut alanının değişimine neden olan bu süreç üzerinde düşünülmesi sağlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study changing process of the social and spatial restructurıng in historical sites was analysed due to socio-cultural, economic and pyshical changes in inner city housing zones are contemporary issues currently and plays great role in Turkey, which possess considerable historical value and importance. In this content, in the first part of the thesis components, actors, dynamics, results and change of the process were observed. In the second part, the projects conducted under two different approaches for Fener-Balat; is discussed in order to manifest alternation processes of historical inner city residential areas throughout the thesis on application samples. Thus, what kind of changes historical urban areas in Turkey have been through with respect to societal and spatial reconstructing process is presented and the multidimensionality of the process is emphasized. Inferences were made to apply projects with broad participation that can answer all the questions about reconstructing historical urban areas, which are in turn fair, multidimensional and protects benefits of everybody, plus the process which caused the change of historical urban housing zones in Istanbul especially after 2000’s, is considered. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3336
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarihi kent içi konut alanları tr_TR
dc.subject Kentsel değişim tr_TR
dc.subject Kentsel yenileme çalışmaları tr_TR
dc.subject Toplumsal ve mekansal yeniden yapılanma tr_TR
dc.subject Historical inner city residential areas en_US
dc.subject Urban change en_US
dc.subject Urban renewal projects en_US
dc.subject Social and spatial restructuring en_US
dc.title Tarihi Kentsel Alanlarda Toplumsal Ve Mekansal Yeniden Yapılanma Sürecinde Yaşanan Değişim: Fener-balat Örneği tr_TR
dc.title.alternative Changing Process Of The Social And Spatial Restructuring In Historical Sites: Case Of Fener-balat en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9880.pdf
Boyut:
10.95 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama