Sıvı Hidrojen Tanklarının Isıl Analizi Ve Optimal Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çimen, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006
Anahtar kelimeler
Yakıt olarak Hidrojen, Isı, İletim, Düşük sıcaklık mühendisliği, Hydrogen as fuel, Heat, Transmission, Low temperature engineering
Alıntı