Set Şeklinde Teslimat İle Hat Kenarı Besleme Sisteminin Karşılaştırılması, Yalın Lojistik Bakış Açısıyla İç Lojistik Faaliyetlerin Tasarlanması Ve Örnek Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-02-16
Yazarlar
Sol, Eda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Toyota Üretim Sistemi’ni temel alan yalın üretim, üretimdeki israfları yok ederek, verimliliğin artırılmasını esas almıştır. Yalın üretimin lojistik boyutunu gösteren yalın lojistikte de odak noktası lojistik süreçlerde ortaya çıkan katma değer yaratmayan faaliyetlerin yok edilerek istenilen parçanın, istenilen miktarda doğru şekilde istenilen yerde bulundurulmasını sağlamaktır. Bu tez çalışmasında yalın lojistiğin bir parçası olan set şeklinde teslimat kavramı ele alınmıştır. Bu araştırmanın amacı set şeklinde sevkiyat ile hat kenarı besleme yöntemlerinin değer akışı tekniği kullanılarak karşılaştırılması ve set şeklinde sevkiyat sisteminin tüm süreçlerini içine alan bir set süreç yönetim metodu geliştirmektir. Geliştirilen yöntem mevcut durumda hat kenarına besleme yapan bir aydınlatma firmasında uygulanmıştır. Uygulama hat kenarındaki iç lojistik sistemlerinin yeniden tasarımını içermektedir. Uygulamada set süreç yaklaşımı sıfırdan kurulmuş böylece tüm adımların tek tek görülmesine fırsat verilmiştir. Çalışma sırasında parçaların depolanması, montaj hattına teslim edilmesi gibi lojistik faaliyetler incelenmiş katma değer yaratmayan faaliyetler yok edilerek radikal değişikler yapılmıştır ve set şeklinde sevkiyat sonucunda montaj hattı çevrim süresi düşürülmüş, hat kenarı raflar kaldırılmış, hatta verilen stok miktarları azaltılmış, temin süreleri düşürülmüş ve hatta görsellik sağlanmıştır. Standart olmayan işler standartlaştırılarak lojistik faaliyetlere düzen getirilmiştir. Set şeklinde teslimat sonrasında montaj operatörünün parçayı arama, seçme ve karar verme işlemleri ortadan kaldırılmıştır.
Lean production, based on Toyota Production System, is focused on improving productivity with the elimination of non value adding activities. Like lean production, lean logistics is also focused on the eliminaiton of non value adding activities in logistics operations and providing the right product, in the right quantities at the right place in time. In the thesis, kit delivery which is a part of lean logistics is disccussed. The aim of the project is the comparision between kit delivery and line stocking by using value stream mapping technique and developing a methodology which includes all the operations beginning from the decision of kit delivery and delivering the product to the customer. Developed methodology is applied on a enlightenment industry which uses line stocking currently. Application contains redesign of intra-logistics systems in assembly line. During the project, logistics operations like warehousing of material, delivery of them to assembly line are analyzed and non value adding activities are eliminated. After kit delivery, assembly line cycle time, lead time, work in process, material handling are reduced, productivity is increased and visual management is accompalished. Moreover, logistic activities are standardized and looking for material, making a decision and selection of parts are eliminated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Değer akışı haritalandırma, Set şeklinde teslimat, Yalın üretim, Value Stream Mapping, Kit delivery, Lean Manufacturing
Alıntı