Investigations Of The Hydrodynamics Of Lake Van Using Pom (princeton Ocean Model)

dc.contributor.advisor Dalfes, Nüzhet tr_TR
dc.contributor.author Turunçoğlu, Ufuk Utku tr_TR
dc.contributor.authorID 142831 tr_TR
dc.contributor.department Katı Yer Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Solid Earth Sciences en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:11:41Z
dc.date.available 2017-01-19T12:11:41Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2003 en_US
dc.description.abstract Büyük göllerin dinamik açıdan oldukça ilginçtirler çünkü okyanuslara etki eden aynı türden kuvvetlerin etkisi altmdanrlar fakat oktanuslarda olduğu gibi göllerde açık sınır şartlar belirlemek gerekmez ve kapalı bir ortam içinde oldukları için göller üzerinde hidrodinamik çalışma yapmak daha kolaydır. Bu çalışmada Van Gölü' nün iklimsel etkiler altındaki hidrodinamik davranışı incelenmiştir. Bu inceleme için geniş bir kullanım alanına ve çeşitli yardımcı programlara sahip, POM (Princeton Ocean Model) seçilmiştir. POM üç boyutlu, düşeyde topografyayı izleyen sigma kordinatı kullanan ve temel Navier-Stokes denklemlerini çözen bir modeldir. Öncelikle modelin farklı iklimsel etkiler altındaki davranışını incelemek için çeşitli test simulasyonlan yapıldı. Bu testlerde elipsoid ve kutu gibi idealize edilmiş geometriler kullanıldı. Sonuçta göldeki sirkülasyonun ve buna bağlı olarak sıcaklık dağılımının rüzgar ile büyük oranda ilişkili olduğu bulundu. Ayrıca gizli ısı, hissedilir ısı ve göl yüzeyinden atmosfere olan uzun dalga boylu ısı kayıplarının, göldeki ısı dağılımım, düşey ve yatayda meydana gelen hareketleri büyük ölçüde etkilediği anlaşılmıştır. Tüm bu test simulasyonlarmdan sonra model herbir mevsim için ayn ayrı mevsimsel ortalama değerler ile çalıştırılmış ve her bir mevsim kendi içinde değerlendirilmiştir. Mevsimsel simulasyonlar Van Gölü' nün büyük ölçüde iklimsel etkiler altında olduğunu göstermektedir. Yaz ve Kış aylarında göl düşey olarak termal tabakalaşmış bir yapıdadır. Sonbahar' da ise karışım tüm gölde baskın olan durumdur. Ayrıca mevsimsel etkiler ve rüzgar nedeniyle gölün derin olan bölgelerinde döngüsel akıntılar oluşmaktadır.  tr_TR
dc.description.abstract Large lakes are interesting dynamically because they are under the similar forcing effect as the oceans, but it is not necessary to specify open boundary conditions in lake because of their geometry and therefore it is easier to formulate models of their hydrodynamics. In this study, hydrodynamic behavior of Lake Van under a variety climatic forcings is investigated. POM (Princeton Ocean Model) was chosen for this study because of its wide range of usage and existence useful tools for setting up a specified problem. POM is a three dimensional, terrain-following sigma coordinate, free surface, primitive equation ocean model, which includes a turbulence sub-model. The model solves principal Navier-Stokes equations. In order to study the behavior of the model for various basin shapes and different climatic forcings, various test cases have been examined, illustrating idealized lake geometries such as ellipsoid, flat bottom box and inclined bottom box. Through these tes^eases, it has been observed that the temperature distribution in the lake is closely related to wind forcing applied at the lake surface. Moreover, sensible, latent and upward longwave heat losses influence horizontal and vertical temperature distribution and currents in the lake. After the all of4hese 'idealized geometry' simulations, POM was run for each season with 'real' lake bathymetry using long-time seasonal averages of forcing parameters. Seasonal simulations show that lake is controlled of the climatic forcing. In summer and winter, Lake Van is stratified and the mixing process is dominant in fall season. The seasonal climatic forcing induces gyres in the deepest region of the lake. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12711
dc.publisher Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.subject Geological Engineering en_US
dc.title Investigations Of The Hydrodynamics Of Lake Van Using Pom (princeton Ocean Model) en_US
dc.title.alternative Van Gölü'nün hidrodinamiğinin POM (Princeton Ocean Model) yardımı ile araştırılması en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
602001005.pdf
Boyut:
19.33 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama