Bağlamada boyut farklılıklarının icrada yarattığı sorunlar ve çözümleri

dc.contributor.advisor Emiralioğlu, Afşin tr_TR
dc.contributor.author Beydüz, Yusuf Ziya tr_TR
dc.contributor.authorID 72133 tr_TR
dc.contributor.department Çalgı-Ses tr_TR
dc.contributor.department Performance & Voice en_US
dc.date 1998 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-01-31T11:58:22Z
dc.date.available 2019-01-31T11:58:22Z
dc.date.issued 1998 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998 en_US
dc.description.abstract Bağlamada Boyut Farklılıklarının İcrada Yarattığı Sorunlar ve Çözümleri" ni konu alan tez, bağlama ve bağlama ailesi sazlarının fiziksel yapısı, boyutları, gerilimleri, basınnçlan üzerinde yapılan çalışmalar, kaynak taraması ve gözlem metodu ile sonuçlanmıştır. Birinci bölümde; konuya genel bir girişten sonra bunun üzerinde yapılan çalışmalar, uygulanan metodlar ve yaşanılan problemler anlatılmıştır. İkinci bölümde; bağlama genel olarak ele alınmış, bağlamanın ilk şekli olan kopuzdan başlanarak tarihi gelişimi, bağlamanın türleri, bölümleri, bağlamadaki dengeler, oranlar ve bağlama ailesi bütünüyle incelenmiştir. Üçüncü bölümde; bağlamada sesin oluşumuna, standart bağlama ailesinin boyutlarına ve bu aileye mensup sazların ses tonlarına yer verilmiştir. Dördüncü bölümde; standart bağlama ailesindeki gerilim ve basınç hakkında bilgi verilip bağlamaya uygulanan gerilim ve basıncın hesaplan yapılarak sonuçlan çıkarılmıştır. Beşinci bölümde; genel değerlendirme ile birlikte bağlamada boyut farklılıklarının, bağlama üzerinde meydana getirdiği gerilim, basınç, ses karakteristiği, fiziksel yapı, icra ve icracı üzerindeki etkileri detaylı bir şekilde ele alınıp ifade edilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In Bağlama, the subject of this thesis is problems and solutions from dimensional - differences in playing. Studies on the physical form of bağlama and bağlama family, instruments, their tensions and pressures are resulted by review of litarature and observationel method. In the first section, it is told performed studies, applied methods and encountered problems and it is done a general introduction abaut the subject. In the second section, it is told back graund of bağlama after it was given information about Kopuz which si the previous form of bağlama, it was told all the stages of bağlama throughout the history. It was given information about the kinds of bağlama briefly by reviewing of related litarature. The kinds of bağlama are :. Bağlama. Bulgari. Bozuk. Baz. Çöğür . Inzva. Cura. Saz. İkitelli. Tanbur. Yelteme It was told the parts of bağlama briefly. They are :. Sound box. Cover. Clavie. Peg to tighten a string. Bridges. Strings It was explained the balance and rates in bağlama regarding to measurement used in doing a bağlama instrument. It was given information about the instruments of standard bağlama family and it was studied these subjects in this section. The instruments of standard bağlama - family are :. Meydan sazı. Divan sazı. Bağlama. Tanbura. Bağlama curası. Tanbura curası In the third section, it was considered about the parts of the sound and provided sound, reived system (ear) and the source of sound and sender settings to send the sound. It was told doers of sound which are tight wires, when touched them, at one point arisen waves which are revealing viberation and the cover of sound send the viberation to the box of the sound. It was written the form of the length of instruments, the form of width, form of deep, the lenght of clavie, the length of wire, used in standart bağlama - family in addition, it was written the sounds - tones of which the tenght of bağlama wiil accord with which sound in frekans. In the fourth section, it was told under two stophics, tension and piressure. 1. Tension; is the stretched power that wires are appliet on clavie in bağlama. It was explained the symbols of the formules of tension, it was given specific weight of wires and told the orgine of tension - formüle. After that, it was written the following the strecthet powers applied instruments of standart bağlama family.. Meydan sazı : 3 6,275 kg.. Diven sazı : 36,868 kg.. Bağlama :3 1,411 kg.. Tanbura :30,347 kg.. Bağlama curası :19,894 kg.. Tanbura curası :24,217 kg. 2. Pressure; is the power that tensions made of wires and this presed the cover of sound. It was written the symbols to calculate pressure and given pressure formulue. The following pressure powers was written the following.. Meydan sazı :3,264 kg/cm2. Divan Sazı :2,580 kg/cm2. Bağlama : 1,884 kg/cm2 . Tanbura : 1,5 1 7 kg/cm2. Bağlama curası : 0,994 kg/cm2. Tanbura curası :04826 kg/cm2 It was explained explicily the resulds. In the fifth section, it was disussed the problems of diferences in bağlama and it was apricated under four main topics. 1. It was apprcated the effects on tensions and pressure. When it was done high frequancy accord on bağlama, the power of tension and pressure increased. When it was done low frequency accord on bağlama, the power of tension and pressure decreased. 2. It was appreciated the effects on sounds. When it was done high frequency accord on bağlama, the wolume increased. When it was done low freqancy accord on bağlama, the wolume decreased. 3. It was appreciated the effects on the psychical form of instrument. When it was done high frequency accord on bağlama, it was observed that clavie was inclined and the cower collapsed. 4. It was appreciated the effects on playing and player. When it was done high frequancy accord on bağlama, the techniques of player were low. Because of increasing tension. After these results, it was suggested that instruments according with their frequencies should be used. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17507
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Bağlama tr_TR
dc.subject Halk müziği tr_TR
dc.subject Müzik aletleri tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Bağlama(Müzik aleti) en_US
dc.subject Folk music en_US
dc.subject Musical instruments en_US
dc.title Bağlamada boyut farklılıklarının icrada yarattığı sorunlar ve çözümleri tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
72133.pdf
Boyut:
1.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama