Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında İstinye Tersane Alanı’nın İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akköse, Alev Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul için Boğaziçi tarih boyunca özel bir mekan olmuştur. Doğal bir oluşum olan Boğaziçi, görsel zenginliği ile İstanbul un kentsel kimliğinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Boğaziçi alanında yer alan İstinye eski tersane bölgesi, tersane’nin alanı terk etmesi sonucu işlevsiz duruma gelmiştir. Kent merkezine yakın ve kentsel altyapıya sahip olması gibi avantajlara sahip fakat kullanılmayan kentsel kıyı alanlarının yeniden kullanımı ve değerlendirilmesi konusunun dünyada kent üzerine yapılan akademik çalışmalarda da önemi artmıştır. Bu çalışmada kentsel kıyıların gelişim süreci ve günümüzde yeniden değerlendirilmesi olgusu ve bu olgunun dünya kentleri üzerindeki etkisi incelenerek İstanbul kentinde İstinye eski tersane alanı örneğinde işlevsiz kalan kıyı alanlarının gelişimi değerlendirilmiştir.
Bosphorus has been an exceptional location for istanbul throughout the history, Being a natural geological formation, Bosphorus is an important part of the Istanbul s urban identity with its picturesque view and history. İstinye shipyard area, which is located in Bosphorus, was abandoned by shipyard facilities and now unused. These areas have advantages like near to the urban center and have an urban infrastructure. The importance of regeneration and redevelopment of urban waterfront areas subject rises in world literatur. In this research, the process of urban waterfront development and regeneration of unused waterfront areas are exemined in the case of istinye shipyard area through the world’s cities’ experiance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
İstinye, Tersane, Kentsel Kıyı Alanları, Keywords: İstinye, Shipyard, Waterfront Regeneration
Alıntı