Bilgisayar Yardımı İle Binalardan Enerji Kayıp Ve Kazançlarının Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yurtseven, Berker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu çalışmada konut olarak kullanılan binalar için enerji kayıp ve kazançları geliştirilen iki ayrı bilgisayar programı ile hesaplanmıştır. Enerji kayıplarının hesabında Türk Standartları Enstitüsünün TS825 ?Binalarda Isı Yalıtım Kuralları? standardında önerilen metot kullanılmıştır. Hesaplama sürelerini kısaltmak ve hesap doğruluğunu sağlamak için Microsoft Visual C# programlama dili kullanılarak bir program geliştirilmiş, ele alınan örnek bir proje ile bilgisayar programının sonuçları kontrol edilmiştir. Enerji kazançlarının hesabında ASHRAE'nin önerdiği ?Konutlarda Soğutma ve Isıtma Yüklerinin Hesabı? baz alınarak Microsoft Visual C# programlama dili ile enerji kazancı hesaplayan bir program geliştirilmiş, ele alınan örnek proje için değişik yalıtım senaryoları kullanılarak bilgisayar programının sonuçları kontrol edilmiştir. Bilgisayar kullanılarak gerçekleştirilen hesaplar, hesap süresini kısaltmakta ve kullanıcının hata yapmasını önlemektedir. Çalışmada geliştirilen bilgisayar programları ile binalarda enerji kayıp ve kazanç hesapları pratik ve hatasız olarak gerçekleştirilebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Enerji kaybı, enerji kazancı, yalıtım Bilim Dalı Sayısal Kodu:
In this study, the energy gains and losses will be calculated by two separate programs developed. For the energy gain calculations, TS825 ?Thermal Insulation in Buildings? of the Turkish Standards Institution is utilized. A computer program is developed in order to shorten the time consumed during calculations and reduce the miscalculations. It is written using Microsoft Visual C# 2005 programming language. The example considered in this study is initially prepared manually and afterwards re-prepared utilizing computer. Following this, the end results are compared. For the cooling load calculations of buildings, ASHRAE?s Fundamentals suggested method ?Residential Load Calculations? is utilized. Again, a computer program is written with Microsoft Visual C# 2005 programming language that uses this method. An example project is considered with different scenarios and load calculations are made both manually and by the computer program, later the results are compared. The calculations that are made using a computer provide users with speed and also reduce chances of miscalculation. With the programs that are developed in this study, residential energy calculations can be carried out more practically/more efficiently. Keywords: Energy loss, energy gain, insulation Science Code:
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006
Anahtar kelimeler
Enerji, Energy
Alıntı