Çimentonun Fiziksel Özelliklerinin Üretilen Standart Harcın Mukavemetine Etkilerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Özdöl, Gülru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada farklı çimentoların fiziksel özelliklerinin üretilen standart harcın mukavemetine etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın literatür araştırması kısmında çimento, çimento üretimi, çimento özellikleri gibi çimentoya ilişkin bilgiler verilmiştir. Deney kısmında ise 4 farklı tipte çimentoya çimentonun çeşitli fiziksel özelliklerinin tayini deneyleri uygulanmış, standart kumla üretilen çimento harcının 2., 7. ve 28. gündeki mukavemetleri de ölçülerek özellikler ve mukavemete etkileri arasında bağıntı kurulmuştur. Özgül yüzey değeri, tane büyüklüğü, priz süresi ve kuru çimento çözünme ısısı tayini deneyleri uygulanmış numunelerin deney sonuçlarına göre; özgül yüzey değerinin mukavemetle ters orantılı; tane büyüklüğü, priz süresi ve kuru çimento çözünme ısısı değerlerinin ise mukavemetle doğru orantılı olarak değiştiği gözlemlenmiştir.
In this thesis, physical properties and resistance relation of different kinds of cement is investigated. In the literature section; cement, production of cement, properties of cement etc. is told. In the experiment section experiments for determination of physical properties have been made to 4 different types of cement, resistance of cement made samples at 2., 7. and 28. days have been measured. In the last section, the relation between properties and resistance have been compared. According to the results of specific surface, piece size, setting time and dry cement solving temperature value; specific surface value is opposite proportional with resistance; piece size, setting time and dry cement solving temperature is direct proportional with resistance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Çimento, Portland Çimentosu, Çimento Özellikleri, Cement, Portland Cement, Properties of Cement
Alıntı