Zemin Çivilemesi Ve Zemin Çivili Şevlerin Stabilitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ecemiş, Nurhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, son otuz yıldır birçok inşaat mühendisliği projesinde kullanılan zemin çivilemesi yöntemi anlatılmıştır. Öncelikle zemin çivilemesi yönteminin avantajları, dezavantajları ve diğer istinat yapılarıyla farklılıkları şekillerin de yardımıyla sunulmuştur. Zemin çivilemesi işleminde kullanılacak uygun imalat malzemeleri özellikleriyle tanımlanmıştır. Ayrıca, zemin çivilemesi yönteminin uygun olduğu ve olmadığı zemin tipleri ayrı ayrı verilmiştir. Bugün kullandığımız tasarım metotları zemin çivili dayanma yapıları için analiz edilmiştir. Akabinde, TERRASOL tarafından geliştirilmiş bilgisayar programı olan TALREN 97 ile statik ve sismik analizler yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
In this study, the soil nailing which has been used in a variety of civil engineering projects in the last three decades is explained. Firstly, advantages and limitations of soil nailing and comparison with the other retaining walls are given with the help of the figures. The appropriate construction materials for the soil nailing procedure are defined with their properties. Moreover, the ground conditions best suited and not well suited for soil nailing are given. Design methods which we are using today are analyzed for soil nailed retaining structures. Immediately after, static and seismic analyzes are made and the conclusions are appraised by TALREN 97 which is a computer program developed by TERRASOL.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Zemin Çivilemesi, Zemin Çivili Şevler Talren 97, Zemin Çivilemesi Tasarım metotları, Zemin çivilemesi imalat malzemeleri, Soil Nailing, Soil Nailed Slopes, Talren 97, Soil Nailed Design Methods, Soil Nailing construction materials
Alıntı