Şişen Zeminler Ve Bentonit – Kaolin Karışımlarının Şişme Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-29
Yazarlar
Genç, Serpil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada; kaolin kili ile yüksek plastisiteli ve şişme özelliği gösteren montmorillonit (bentonit) kili belirli oranlarda (%5, %10, %15, %20, %25, %30) karıştırılarak altı farklı karışım hazırlanmıştır. Standart Proktor enerjisi ile çeşitli su muhtevalarında sıkıştırılan numuneler üzerinde, ASTM - D4546’da belirtilen A deney yöntemi kriterlerine göre ödometre aletinde şişme deneyleri yapılarak, karışımların şişme özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla öncelikli olarak numunelerin indeks ve mühendislik özellikleri belirlenmiştir. Numuneler üzerinde dane birim hacim ağırlığı (γs) deneyleri yapılmış, kil numunelerinin kıvam özellikleri, likit limit ve plastik limit deneyleriyle bulunmuştur. Standart Proktor (kompaksiyon) deneyi yapılarak ödometrede şişme deneyine tabi tutulan karışımlara ait numuneler hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda zeminin serbest şişmesinin bentonit yüzdesinden nasıl etkilendiği belirlenmiş ve verimli sonuçlara ulaşılmıştır.
In this study, kaolinite and montmorillonite (bentonite) clays with high plasticity and swelling characteristics were mixed at proportion of %5, %10, %15, %20, %25, %30. So, six different mixtures were prepared. The specimens were subjected to swelling tests performed by considering the criteria of A test method explained in ASTM-D4546, and swelling characteristics were investigated. For this purpose, the index and engineering properties of the specimens were determined. The grain bulk specific weight (γs) test was conducted, the plasticity characteristics of the cohesive clay specimens were found by the liquid limit and plastic limit tests. The results of the experimental work are demonstrated how free swell of the soil are affected by percentage of bentonite (montmorillonite) and reached promising conclusions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Şişen zeminler, şişme potansiyeli, şişme basıncı, bentonit (montmorillonit), kaolin, şişme deneyi yöntemleri, Swelling soils, swelling potential, swelling pressure, bentonite (montmorillonit), kaolinite, swelling test methods
Alıntı