Silindir İçi Deformasyonun Yağ Tüketimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Akalın, Özgen tr_TR
dc.contributor.author Kağnıcı, Fatih tr_TR
dc.contributor.department Otomotiv tr_TR
dc.contributor.department Automotive en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-01T10:59:35Z
dc.date.available 2015-06-01T10:59:35Z
dc.date.issued 2010-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Silindir içi deformasyonlar, içten yanmalı motorlarda yağlama ve segmanların silindir içine oturmaması gibi problemlerden dolayı yağ tüketimini etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu nedenle, yağ tüketimi üzerinde etkili olan silindir içi deformasyonlarının belirlenmesi ve anlaşılması oldukça önem arz etmektedir. Güç silindir sistemlerinin kendine özgü zorluklarından ve test için gereken zamanın ve yüksek meblağlardaki masraflarından dolayı, mühendislerin kendi tasarımlarının eniyileme çalışmalarını ve bunun için gerekli olan bilgisayar ortamındaki analitik ekipmanlardan yararlanmalarını bir ihtiyaç haline getirmiştir. Bu durum, silindir içi deformasyonların ve bunun sonucunda yağ tüketiminin karakteristik özelliklerini, sebeblerini ve bunların altında yatan mekanizmayı ileri düzeyde anlamayı gerektirmektedir. Bahsi geçen bu analitik model, güç silindirlerin performanslarını önceden hesaplamanın yanında sistemin hata mekanizmalarını da önlemek için de kullanılmaya imkan sağlamalıdır Bu çalışmada, bir dizel motor için yağ tüketim modeli oluşturulmuştur. Piston rijitliği, yağ tüketimi modeli için önemli bir parametre olduğu için, çalışma koşullarındaki değerlerini bire bir yansıtması için; test şartları bilgisayar ortamında simüle edilip yağ tüketimi modeline girdi olarak yerleştirilmiştir. Silindir içi deformasyonlar, motorun çalışma şartlarına göre bilgisayar ortamında analizi yapılarak, düz silindir, deforme olmuş silindir ve onun değişik sıklıkdaki şekilleri analiz sonucunda ayrı ayrı elde edilmiştir. Bu şekillerdeki silindirler, yağ tüketimi modeline girilerek sabit rejim çalışma noktalarında incelenmiş ve etkileri karşılaştırılmıştır. Yapılan simülasyonlarda ölçülen silindir içi basınç eğrileri kullanılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda deforme olmuş silindirin değişik sıklıklarda farklı olarak, yağ tüketimi üzerinde farklı etkileri gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract It is a well-known fact that cylinder bore deformations in engine operation involves a number of problems in terms of lubrication, and the deterioration of piston ring conformability to the bore, in particular, increases the lubricating oil consumption (LOC). Therefore, identification and understanding of bore distortion influencing oil consumption has been an important subject. The inherent complexities in power cylinder system and large amount of testing cost and time necessitates analytical tools which enables engineers to optimize their design prior to any prototype build and testing. This requires the advancement of the understanding of the characteristics, sources, and driving mechanisms of cylinder bore distortion, consequently oil consumption. In this study, analytical lubricating oil consumption model was established for a diesel engine. Piston stiffness was determined as an important input for the oil consumption model and stiffness calculation test-rig is simulated. Also, bore distortion finite element analysis was performed in the engine operating conditions for identifying the distorted bore and its Fourier coefficients which give the deformed bore orders in order to investigate the influences on oil consumption. In addition to distorted liner shape, straight liner and from order 0 to order 4 shape liners which are thought significant for LOC are used as an input in the oil consumption model at certain steady state operating conditions. Measured pressure curves were used for the analyses. Consequently, bore distortion is found to be an effective parameter on oil consumption. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3926
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dizel motor tr_TR
dc.subject Yağ Tüketimi tr_TR
dc.subject Silindir İçi Deformasyon tr_TR
dc.subject Sonlu Elemanlar Yöntemi tr_TR
dc.subject Diesel Engines en_US
dc.subject Lube Oil Consumption en_US
dc.subject Cylinder Bore Distortion en_US
dc.subject Finite Element Method en_US
dc.title Silindir İçi Deformasyonun Yağ Tüketimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Effect Of Cylinder Bore Distortion On Lube Oil Consumption And Blow-by en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10518.pdf
Boyut:
4.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama