Sonuç Bazlı Risk Yönetimi Ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi

dc.contributor.advisor Şahin, Muhammed tr_TR
dc.contributor.author Karaman, Himmet tr_TR
dc.contributor.department Geomatik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geomathic Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-01-02 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-14T14:10:50Z
dc.date.available 2015-05-14T14:10:50Z
dc.date.issued 2009-01-27 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen depremin, gerek insan hayatı, gerekse ülke ekonomisi bakımından kaçınılmaz ve geri dönülemez sonuçlar doğuracağı açıktır. Bu nedenle, en olası afete, en iyi şekilde hazırlanmak için afetin hangi bölgeleri, hangi tipteki yapıları en çok etkileyeceği ve bu afetin nasıl bir ekonomik bilanço çıkaracağını afet olmadan önce tahmin etmek gerekmektedir. Bu mekanizma dünya üzerinde deprem için sıklıkla kullanılmakta ve tatmin edici sonuçlar vermektedir. Hasar tahmini için en önemli bileşen, ilgili bölgedeki tüm olası senaryoları gerçekleştirebilecek ve bu senaryoların ilgili bölge yapıları üzerindeki etkilerinin görülmesini sağlayacak ve bu etkilerin azaltılması için gerekli güçlendirmeleri önerecek bir yazılımlar bütünüdür. Çalışmanın amacı, İstanbul için deprem nedeniyle olası mevcut ve güncellenen riskleri ortaya koymak ve karar vericilere riski ortadan kaldırmak ya da azaltmak için geliştirecekleri zarar azaltma stratejilerinde yardımcı olabilecek güncellenen veri ve yöntemlere göre kendini yenileyebilen yani yaşayan bir sistem geliştirmektir. Bu tez çalışması kapsamında yapılan uygulamada pilot bölge olarak Zeytinburnu ilçesi seçilmiş ardından tüm İstanbul ili için mevcut bina verileri kullanılarak uygulanmıştır. HAZUS ve MAEviz Amerika’da ulusal düzeyde kullanılan bir programlardır ve doğal afetlerin insan yaşamına uzun dönem sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmada etkin bir rol oynamaktadırlar. Çalışma kapsamında geliştirilen HAZTURK’de bu sistemler gibi depremin toplum üzerindeki fiziksel, sosyal ve ekonomik sonuçlarını tahmin ve analiz eder. Oluşturulan envanterin hasar görebilirlikleri (kırılganlık) saha çalışmaları ile parametrik kırılganlık metodu kullanılarak belirlenmiş ve oluşturulan hasar tahmin yazılımı kullanılarak tüm bina ve altyapı verilerine ait olası deprem sonrası yapısal, ekonomik kayıplar belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract It is obvious that, the expected earthquake for the Istanbul will cause inescapable and irreversible consequences for human life and economy of the country. So, it should be estimated that which regions will be affected, which structures will have more damage, and what will be the economic losses, to be prepared as good as to the earthquake. This methodology is being used on all over the world and giving very convincing results on earthquake cases. The most important component for this methodology is a tool that can realize all possible earthquake scenarios for the region of interest and provide the results of those scenarios on the region and offer reinforcements to mitigate the consequences of the disaster. The goal of this thesis is to introduce the current and updating risks because of the earthquake possibility in Istanbul and help the decision makers by developing a living system which, can be updated as the inventory of the region of interest and the methodology for the loss assessment updates itself. In this study, Zeytinburnu district was chosen as the pilot region and following the development of the system, applied for the Istanbul. HAZTURK helps integrating the physical, social, and economic consequences of earthquakes into public policy and decision-making. The fragilities of this inventory were determined by field surveying and the parametrized fragility method. Loss estimation on the building and utility network data were made using the developed loss estimation software to determine the post-earthquake structural damage and economic losses. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1653
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hasar Tahmini tr_TR
dc.subject Kırılganlık Fonksiyonu tr_TR
dc.subject CBS tr_TR
dc.subject Afet Yönetimi tr_TR
dc.subject Risk Yönetimi tr_TR
dc.subject Loss Assessment en_US
dc.subject Fragility Function en_US
dc.subject GIS en_US
dc.subject Disaster Management en_US
dc.subject Risk Management en_US
dc.title Sonuç Bazlı Risk Yönetimi Ve Deprem Kayıp Tahmini Analizi tr_TR
dc.title.alternative Consequence-based Risk Management And Earthquake Loss Estimation Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9031.pdf
Boyut:
9.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama