Türk Müziğinde Nota Yayımcılığı (1875-1928)

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Sezen, Armağan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
İlk nota yayınının yapıldığı 1875 yılından Harf Devrimi 'nin yapıldığı 1928 yılına kadar olan dönem içinde şahıs ve kurumlar tarafından yapılan nota yayınlarının incelendiği araştırmada, yayınlar içerikleriyle ve belgeleriyle birlikte tanıtıldı. Toplam yetmişsekiz kişi veya kuruluşun yaptığı nota yayın ları Arap" alfabesinden transkripsiyon yapılarak incelendi. Notacı Emin Efendi (1845-1907), Şamlı Selim (1876-1942) ve Şamlı İskender (1878-1960) bu dönem içinde en fazla yayın yapan kişiler olarak dikkati çekmektedirler.
Since first musical note founded in 1875, and following to time of the changed letter with a written form. During the time of 1928 the real person and editional firms were editing new musical note's and all this kinds of notes of the music when you exercise all this are showed them by the articles and they are proving all this are reality. All of them seventy-eight person and film were publishing and editting musical notes, and all this are exercised and they founded they taken from Arabic Alphabets. Publishers and Editors of musical notes Mr. Emin Efendi ( 1845-1907 ), Şamlı Selim (Domascus Selim) (1876-1942), and Mr. Şamlı İskender (Domascus İskender) (1878-1960) were most popular persons during time of publishers, they were so greatfull in edition and founder of the musics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Müzik, Nota, Türk müziği, Türk sanat müziği, Music, Note, Turkish music, Turkish art music
Alıntı