Gün Işığı İle Aydınlatma Alanında Geliştirilen Yeni Teknolojiler Hakkında Bir Araştırma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erel, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, gün ışığı ile binaların aydınlatılması ihtiyacına cevap verebilecek olan sistemler ve bu sistemlerle ilgili geliştirilen yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında toplanılan bilgiler sunulmaktadır. Geliştirilmiş olan gün ışığı aydınlatma sistemleri, kullandıkları ışık kaynağına göre iki ana gruba ayrılmıştır: Yayınık gök ışığını bina içerisine alan sistemler ve Direkt güneş ışığını bina içerisine alan sistemler. Yayınık gök ışığını kullanan sistemler; ışık rafları, anidolik sistemler, prizmatik sistemler, holografik optik elemanlardır. Bu sistemler de kendi içlerinde; pencere içinde veya dışında, pencere üzerinde veya pencere camının arasına ve çatıya yerleştirilenler olarak ayrılmaktadırlar. Direkt güneş ışığını kullanan sistemler; ışık rafları, anidolik sistemler, prizmatik sistemler, lazer kesim paneller, ışık yönlendirici camlar ve ışık taşıyıcı sistemler altında; heliostat, güneş tüpü, ışık kılavuzları ve ışık kılavuzu tavanlardır. Her iki bölümde de sistemlerin teknik tanımları yapılmakta, sistemlerin tasarlanma hedefleri ve işlevleri anlatılmaktadır. Fiziksel özellikleri ve çalışma ilkeleri verilen sistemlerin, maliyetleri ve sağladıkları enerji tasarrufuna da yer verildikten sonra uygulanmış örnekler verilmektedir. Sonuç bölümünde de sistemlerin performansları hakkında bir değerlendirme ve sistemlerin kısa bir özeti verilmektedir.
In this study,an information about new technılogies and materials which are developed for daylighting buildings are presented. These system which are developed for daylighting are divided in two main groups: Systems admit uniform sky light in building interiors and systems admit direct sun light in building interiors. Systems admit uniform sky light in building interiors are; light shelves, anidolic systems, prismatic systems and holografik optical elements. These sytems are divided subgroups acording to their position in building. Systems admit direct sun light in building interiors are; light shelves, anidolic sysytems, prismatic systems, laser cut panel, light directing glass and under headline light conveying systems, heliostats, solotube, hollow light guides and light guiding ceilings. Systems’ technical description, their purpose, functions, physical characteristics and principles, cost and energy savings and builded examples are described under these systems. In the last part, conclusion, an evaluation about performance of these systems an abstract of these systems were presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Aydınlatma sistemleri, Gün ışığı, Yeni teknolojiler, Daylighting, New technologies, Daylight
Alıntı