Fusel yağının Na2SO4 kullanılarak suyunun azaltılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Oskay, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Sunulan çalışmada amaç, melas orijinli fusel yağının suyunun Na 2 SO 4 kullanılarak giderilmesi şartlarını incelemektir. Bu amaçla, Eskişehir alkol fabrikasından temin edilen fusel yağı, susuz Na2S04 İle, değişik sürelerde, kuvvetli bir şekilde karıştırıldı. Sonra bu karışım vakum altında süsülerek, bünyesine su almış Na2S04 partikülleri ile suyu azaltılmış fusel yağı birbirin den ayrıldı (şekil 4-1). Daha sonra, bu elde edilen fusel yağı, basit distilasyon işlemine tabi tutularak, belirli hacimlerde fraksiyonlarına ayrıldı. 82*0-132*0 sıcaklık aralığında alınan bu fraksiyonların her birinin su, etil alkol, normal propil alkol, iso butil alkol ve izoamil alkol içerikleri, gaz kromatografisi yöntemi ile belirlendi. Yapılan 25 tane denemenin ayrıntılı değerleri tablo 4-2 'de verilmiştir. Tablo 4-4 "de ise, deneysel delerlerden yararlanılarak hesaplanan, başlangıç ve son su miktarları ile su çekmede kullanılan fusel yağı içindeki NasS04 ağırlıkları görülmektedir. Bu değerlere göre 900 cm3 fusel yağı içinde bulunan 93.2 gr su, 125 gr Na2S04 ile 2 saatlik bir kuvvetli karıştırma sonunda 57.9 gr değerine düşürülmüş, yani fusel yağı içindeki suyun; 93.2-57.9 -% 38 93.2 miktarı giderilmiştir. Su miktarının, daha fasla HasSCM kullanılarak ve karıştırma süresi artırılarak daha asa indirilmesi, uygun görülmemektedir. Çünkü hem NasS04 in tuttuğu fusel yağı miktarının artmasıyle hammadde kaybedilmekte, hemde karışımın süzülerek katı ve sıvı fazların ayrılması güçleşmektedir. Fusel yağından suyun alınması içindeki alkollerin daha düşük sıcaklıklarda distillenmesini sağlamakta, bunun yanında alkol miktarlarında bahse değer bir değişime sebep olmamaktadır.
Removal Of Water From Fusel Oil By using Anhydre Na2S04 I nt roduc t ion The aim of this work is decreasing water content or dehydrating of fusel oil which is the residue of alcohol plant. Fusel oil used in the experiment is taken from Eskişehir alcohol plant, which is located on middle Anatolia in Turkey. Properties Of Fusel Oil Fusel oil is volatile, poisonous with disagree able odour, oily mixture and consisting of largely amyl alcohols. Ieo amyl alcohol is main constituent. Ethyl, propyl and iso butyl alcohols as well as other alcohols have been separated. The only natural re sources of C3/C5 alcohols is fusel oil. However, it is possible to produce these alcohols with synthesis. Fusel oil which is obtained as a by product in the alcoholic fermentation of molasses in Eskişehir is a clear liquid and has a light brown color. It has the density of 0.845 gr/cm3 and %19.74 water content by weight. Pure alcohol fraction of fusel oil consis ts of amyl (%76), iso butyl (%5), propyl (%3) alcohols water and other minor components (%16). Usage Of Fusel Oil ±n Industrie Manufacturing of chemicals (amyl ether, amyl ace tate, pure amyl alcohols nitrous ether varius esters). Preparation, identification and prufication of alkoloids in analytical chemistry, manufactures of ex plosives as a gelatinising agent, solvent of fats and oils artificial fruits groups, solvents of resins and waxes, and in parfumery Industrie. VII Brief Dieeription Of Gas Chromatography Gas chromatography is a process in. which the com- ponents of a mixture are separated fro» one another by volatilising the sample into a carrier gas stream which is passing through a bed of packing consisting of a 20 to 200 mesh solid support. Different components which are present in the sample, pass through the bed of packing at different rates and so appear one aftei* the other at the eff luent end, where there are detected, determine and measured by thermal conductivity changes, density dif ferences, oi* various types of ionization detectors. Experimental Study Experiments for fusel oil, has been ( fig 1 and table 1 ). decreasing of carried out in water fro» crude the following way 900 c»j3 of crude fusel oil, which has the density of 0.846 g/em3 and %19,74 by weight water content, has been added m g anhydre KasS04 and Mixed strictly, with a certain period. Mixing time for different experi ments are chosen 0.5, 1 and solid liquid mixture is left ly is filtered in vacuum. 2 hours. After that, the for decantation and final / itov Pcw#r Rtdut for I BrSHer m m J cm hitel ml « re H
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Kimya Mühendisliği, Fuzel yağı, Gaz kromatografisi, Na2SO4, Üretim, Chemical Engineering, Fusel oil, Gas chromatography, Na2SO4, Production
Alıntı