Sıradan Türevli Denklemlerin Sayısal Çözümünde Yüksek Boyutlu Model Gösterilimi Değişmezlik Ölçeni Eniyilemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altay, Nejla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2010
Anahtar kelimeler
Optimizasyon, Sayısal çözüm, Optimization, Numerical solution
Alıntı