Sürdürülebilir Toplum Gelişiminde Toplum Bahçelerinin Önemi: Berlin Prensesler Bahçesi (prınzessınnengarten)

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-02-22
Yazarlar
Durmaz, Melike Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, “Toplum Bahçeleri” yaklaşımı ve uygulamalarının sürdürülebilir toplum gelişimindeki rolünün ve bu süreçte sağladığı kamusal alan etkileşim süreçlerinin değerlendirildiği bir araştırma sunulması amaçlanmaktadır. Çevre-davranış etkileşimini sunan yaklaşım ve değerlendirmeler ışığında belirlenen kavramsal çerçevede, ekolojik sorumluluk ve sürdürülebilir toplum ilişkileri aktarılarak bu süreçte belirlenen ilkelere karşılık olarak toplum bahçelerinin önemi ele alınmakta, aynı zamanda yarattığı açık kamusal alan etkileşimi ve kullanım biçimleri değerlendirilmektedir. Çalışma alanı olarak belirlenen Berlin’de bulunan Prensesler Bahçesi’nde uygulamalara katılım yoluyla gözlem deneyimi yaşanmış, bahçe topluluğu ile uygulama yapılan mülakatlar değerlendirilmiştir. “Sürdürülebilir Toplum Gelişme Kriterleri” ve bu gelişimin ihtiyaç duyduğu “Etkin Kamusal Alan Kullanımları” alt başlıklarıyla birlikte ele alınmakta ve bahçenin örnek bir model olarak gerçekleştirmiş olduğu etkileşimli süreçleri sunmaktadır.
In this thesis, I explore the benefits of community gardens framed within environment-behaviour interaction through sustainable community development. According to this approach, two main issues have been in focus along the thesis: Sustainable community development and open public space interaction, which present criteria to evaluate community garden projects. The third chapter presents the fieldwork, consisting of a first-hand experience gained in Berlin by visiting community garden projects, through observing and participating in various garden activities and by volunteering and researching in Prinzessinnengarten project, which is an open learning area situated at Berlin’s popular central district, Kreuzberg and showcases both social and ecological aims. This bottom up project demonstrates a unique set of social and ecological intention by creating open public space interaction generated by its natural environment and by influencing the community for sustainable community development.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilir Toplum Gelişimi, Toplum Bahçeleri ve Bahçeciliği, Etkin Kamusal Alan Kullanımı, Sustainable Community Development, Community Gardens and Gardening, Effective Use of Public Space
Alıntı