Gmyo Endeksinin Enflasyona Karşı Performansının Fama-schwert Modeli İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ekincioğlu, Onur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’deki GMYO hisse senetlerinin enflasyona karşı koruma sağlayıp sağlamadığı, Fama-Schwert modeli çerçevesinde araştırılmıştır. Bu bağlamda sektörü temsil eden GMYO endeksinin getirisi 01/2000-03/2003 döneminde, reel getirilerin sabit ve piyasanın etkin olduğunu varsayan Fama-Schwert modeli esas alınarak incelenmiştir. GMYO endeksi ve karşılaştırma olması için İMKB-100 endeksine bu model uygulanmadan önce, zaman serisi fonksiyonları (ARIMA) ve kısa dönem faiz oranları ile aylık beklenen enflasyon tahminleri yapılmıştır. Genel olarak faiz oranları ile yapılan beklenen enflasyon tahminleri zaman serilerine göre istatistiksel olarak daha iyi çıkmıştır. Sonuç olarak, Fama-Schwert modeline göre her iki endeksin de enflasyonun bileşenlerine karşı birebir korumanın ötesinde bir koruma sağladığı ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte incelenen dönemin krizlerle geçmiş olması da, regresyon analizinden elde edilen ortalama reel getirilerin çok büyük ve negatif çıkmasına sebep olmuştur.
In this study Turkish REIT index hedging effectiveness is investigated via Fama-Schwert framework. To do this, an investigation is conducted utilising REIT index between 01/2000-03/2003 period under 2 main assumptions: 1) real returns are constant 2) the market is efficent. Before utilising the framework to REIT index and as a comparison to IMKB-100 index, expected inflation forecasts are made by time series functions (ARIMA) and short term interest rates. In general the forecasts made by interest rates are statistically more accurate than the other. In conclusion both indices established more than one to one correspondence relationships with the inflation two components. However the investigation period of the study passed by some economical crisis that the mean real returns of the indices obtained from the regression analysis are big and negative.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
GMYO, hisse senedi getirisi, enflasyon koruması, beklenen enflasyon, beklenmeyen enflasyon., REIT, stock return, inflation hedging, expected inflation, unexpected inflation.
Alıntı