Dış Cephede Kullanılan Cam Elyaf Takviyeli Beton Panellerin Durabilitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Tuna, Şenay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapının kabuğunu oluşturan cam elyaf takviyeli beton (GRC) cephe panellerinin durabilitesi deneysel çalışmalar ile incelenmiştir. Öncelikle çalışmanın amaç ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde, cam elyaf takviyeli betonun tanımı yapılmış; malzemenin tarihçesi, onu oluşturan malzemeler, üretim yöntemleri, fiziksel, kimyasal, mekanik, termik özellikleri, montaj sistemleri ve kullanım alanları anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, cam elyaf takviyeli betona uygulanan kalite kontrol testleri standartlara dayanarak anlatılmıştır. Tezin dördüncü bölümü olan deneysel bölümde, cam elyaf takviyeli beton numuneleriyle yapılmış olan durabilite deneyleri anlatılmıştır. Beşinci bölümde, yapılmış olan durabilite deneylerinin sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise elde edilen veriler literatür araştırmasıyla birlikte değerlendirilip yorumlanmıştır. Deney sonuçlarına göre, dış cephede kullanılan cam elyaf takviyeli beton panellerin durabilitesinin iyi olduğu söylenebilmektedir.
In this study, the durability of exterior glass fibre-reinforced concrete panels (GRC) is experimentally investigated. In first part, purpose and scope of the thesis are explained. In second part, definition, history, materials forming glass fibre-reinforced concrete, production methods, physical, chemical, mechanical, thermic properties, the assembly systems and applications are explained. In third part, some of the quality control tests needed for glass fibre-reinforced concrete are explained according to standards. In the experimental part of the study, durability experiments were made of the samples of glass fibre-reinforced concrete. In fifth part of the thesis, datas from experimental works were considered. In the final part of the thesis, datas obtained from experimental studies were evaluated according to literature study. The results obtained from the experiments reveals the durability of exterior glass fibre-reinforced concrete panels is well.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Dış cephe kaplamaları, Cam elyaf takviyeli beton, Durabilite, Facade cladding, Glass fibre-reinforced concrete, Durability
Alıntı