Viskon Örme Kumaşlarda Biyoparlatma Uygulamaları İle Boncuklanma Probleminin Önlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-02
Yazarlar
Dirican, Mahmut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Örme viskon kumaşın boncuklanma eğilimi yaş terbiye işlemlerinden sonra yapılan antipilling apresi, resin apre gibi bazı apre uygulamalarıyla azaltılabilmektedir. Ancak uygulanan bu apreler kumaşın tutumunu ve dökümlülüğünü kötü yönde etkilemektedir. Bugün, viskon kumaşların biyoparlatmasında, pamuk için çokça kullanılan konvansiyonel asidik selülazların kullanımıyla boncuklanma probleminin önüne geçilmeye çalışılsa da hala kabul gören bir boncuklanma değeri elde edilememiştir. Bunun nedeni viskon ve pamuk liflerlinin her ikisinin de selülozik esaslı olmalarına rağmen farklı makromoleküler yapıya sahip olmalarıdır. Bu çalışmada farklı karakteristikte üç selülaz enzimiyle, iki farklı menşeyde viskon iplikten örülmüş kumaşlara, deneysel tasarıma göre gerçek işletme şartlarında enzimatik işlem uygulanarak örme viskon kumaşın biyoparlatmasında hangi yapıdaki selülaz enzimin kullanımının daha uygun olduğu bulunmaya çalışılmıştır. Boncuklanmayı etkileyecek ön terbiye işlemleri (gaze, değişik sıcaklıklarda kostikleme, vb) de dikkate alınarak viskon kumaşın hangi işlem kombinasyonuyla tekstil kalite özelliklerini de önemli ölçüde koruyarak en uygun boncuklanma değerinin elde edilebileceği bulunmaya çalışılmıştır.
Pilling tendency of viscose fabbrics could be reduced by the using of some antipilling and resin finishing methods. But these kind of finishing methods badly affect the handle and drapeness of viscose fabrics. It has not been achieved yet to prevent pilling problem of viscose fabrics by the using of conventional acidic cellulase enzymes mainly producing for coton. Although cotton and viscose compose from cellulose their macromolecular structures are different. In this study, some trials have been done to find the most convenient cellulase types for biopolishing of knitted viscose fabrics by the using of three different cellulase types in real production conditions for biopolishing of knit viscose fabrics, which are produced from two different fibre origin. In order to optain expected pilling values for knitted viscose fabrics we have tried to combine some pretreatment processes like singeing, caustic pretreatment etc. with enzymatic biopolishing processes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Viskon, Boncuklanma, Biyoparlatma, Keywords: Viscose, Pilling, Biopolishing
Alıntı