Esnek Mekanızma Çalışmaları Ve Rotasyonel İkili Tam Bekleme Esnek Mekanızmasının Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Bensoy, Barbaros
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Esnek mekanizmaların günlük yaşantımızdaki kullanım alanları göz önüne alındığında, bunların rijit mekanizmalara kıyasla birçok avantaj getirdiği görülmektedir. Son yıllarda, imalat yöntemlerinin mikro düzeylere indirgenebilmesiyle esnek mekanizmalar MEMS olarak da üretilip, bunların daha az alanda ve maliyetle, montaj yapılmaksınız, tek bir düzlemde imal edilebilmeleri mümkün kılınmıştır. MEMS uygulama alanlarının esnek mekanizma tasarım alanındaki gelişmelerden beslenmesi nedeniyle, bu tasarım üzerine metodoloji ve çözüm yöntemlerinin türetildiği bir çalışma alanı oluşmuştur. MEMS imalatında ve özellikle montaj hatlarında bekleme (dwell) hareketinin ihtiyaç duyulduğu işlemler yapılmaktadır. Bu açıdan bu hareketin karakteristiği ve mekanizma tasarımında göz önünde bulundurulması gereken birtakım hareket parametrelerinin belirlenmesi de gerekmektedir. Literatür araştırması sonucunda tam çıkış olarak bekleme hareketinin bir sefer oluştuğu çeşitli mekanizmalar mevcuttur. Bu çalışmada, sürekli rotasyonal bir hareket girişinden tam bekleme hareketinin iki kez elde edildiği bir mekanizma tasarımı üzerinde durulmuş ve mekanizmanın dinamik analiz sonuçları ile tasarımın işlevselliği doğrulanmıştır. Tasarım sonuçların ışığında incelenerek bekleme parametrelerini etkileyen tasarım parametreleri belirlenmiştir. Mekanizma makro düzeyde imal edilerek, analiz sonuçları doğrulanmıştır.
Considering wide the usage area of the complient mechanisms, we can see that they bring a lot of advantages due to their rijit body encouter parts. In the last decade, the manifacturing tehniques had rapid progress in macro and nano stage. This brings the advantages of MEMS: Less space, low cost, production in one place and no need to assembly. Because MEMS applications are spreading parallel to the studies in mechanism design, the methodology and solution procedures have been focused deeply. In the industry, MEMS production and especially in the assembly lines dwell motion is desired in the output level of a process. Thus, dwell motion characteristics and certain parameters should be encountered in the design stage as a metodology. There are several dwell mechanism examples in the literature, mainly giving a single exact dwell motion output at most. In this study, a rotational dwell mechanism design is given that gives double exact dwell motion as the output. The dynamic analysis is conducted to validate the design. In the view of results, mechanism parameters that imply to the dwell parameters are defined. The mechanism in macro level is built to validate the analysis results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
esnek mekanizmalar, MEMS, bekleme hareketi, compliant mechanisms, MEMS, dwell motion, bistable
Alıntı