Kutu Kesitli Öngerilmeli Prefabrike Kirişli Viyadük Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Batmaz, Murat Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kutu kesitli öngerilmeli prefabrike kirişli 9 açıklıklı bir viyadüğün analizi ve boyutlandırması yapılmıştır. Kutu kesitli prefabrike kirişlerin SAP90 programında modeli hazırlanmıştır. Bu model üzerinde hareketli yükler gezdirilerek en elverişsiz duruma ait kesit tesirleri elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre öngerilme hesapları yapılmıştır. Ayrıca prefabrike kirişlerin üzerine oturacağı neoprenler boyutlandırılmıştır. Öngerilmeli halatlar, 15,24 mm. (0,6”) çaplı 7 telli kopma dayanımı 1724 N/mm2 olan halatlardan seçilmiştir. Prefabrike kiriş için beton sınıfı BS40 (C40) donatı çeliği olarak BÇIII (S420) kullanılmıştır. Viyadüğün kurblu olması nedeniyle sismik analiz için yapının 27 modu gözönüne alınmıştır. Yapının üç boyutlu modeli SAP2000 programı ile oluşturulmuş ve I. derece deprem bölgesi için A.A.S.H.T.O.98 LRFD’de belirtilen koşullara göre dinamik analizi yapılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda orta ayak, ve kenar ayaklar boyutlandırılmıştır. Orta ayak ve kenar ayak yükleri belirlendikten sonra SAP2000 programı için üç boyutlu kazıklı temel modelleri hazırlanmıştır. Bu modellerin analizi sonucu kazık taşıma güçleri belirlenmiş ve kazıklar boyutlandırılmıştır. Daha sonra kazık başlık plakları için hesap yapılmıştır. Orta ayak, kenar ayak ve temeller için beton sınıfı BS25 (C25) donatı çeliği olarak BÇIII (S420) kullanılmıştır.
In this thesis, a prestressed prefabricated box beamed viaduct which has 9 bays is designed and analyzed. Prefabricated box beams are modeled by using SAP90 structural analysis program. Live loads are moved across the model for the unsuitable element forces. According to the results, prestress analysis of the section is carried out. Elastomeric bearings are also designed. Prestress tendons are at 15.24 mm. (0.6”) diameter and its’ yield strength is 1724 N/mm2. For the prefabricated beam, concrete grade is chosen as BS40 (C40) and reinforced steel grade is chosen as BÇIII (S420). Since the viaduct is curved, its’ first 27 modes are considered for the seismic analysis. Three dimensional model is prepared by using SAP2000 and according to A.A.S.H.T.O.98 LRFD Bridge Design Specification the dynamic analysis is done. Using the results, the pier and the abutment is designed. According to the pier and the abutment loads, the three dimensional pile foundations are modeled by using SAP2000 then pile bearing capacities are calculated. Then pile caps are designed. For the pier, abutment and the foundations, concrete grade is chosen as BS25 (C25) and reinforced steel grade is chosen as BÇIII (S420).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kutu Kesitli Prefabrike Kiriş, Öngerilme, Viyadük, SAP2000, Dinamik Analiz, Prefabricated Box Beam, Prestress, Viaduct, SAP2000, Dynamic Analysis
Alıntı