Sözleşme İdaresinde Kabul İşlemleri Ve Kik Mevzuatına İlişkin Öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Kılınç, Ekrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Sözleşme İdaresi kavramı altındaki geçici ve kesin kabul aşamaları, yani kapanış işlemleri ABD’deki CSI ve AIA dokümanları ile ülkemizdeki KİK dokümanları çerçevesinde araştırılmış, bu konu ile ilgili hükümler incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır. Bu literatür taramasında ABD’de yaygın olarak kullanılmakta olan CSI ve AIA dokümanlarındaki kabul işlemlerine yönelik hükümler, ülkemizde ise Kamu İhale Kurumunun yayımladığı Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme ile Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’ndeki kabul işlemlerine yönelik hükümler tespit edilmiştir. Kabul işlemlerine ilişkin her iki ülkede farklılık gösteren hükümler ortaya çıkarılmaya çalışılmış, ve karşılaştırma yapılmıştır. Tezin sonunda, Sözleşme İdarecisinin, mal sahibinin beklenti ve ihtiyaçlarına en yakın projeyi yükleniciden mal sahibine teslim edebilmesi için kabul aşamasında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gösteren bir kabul kılavuzu öneri olarak sunulmuştur.
In this thesis, closeout procedures in terms of substantial completion and final completion stated in CSI and AIA documents and Turkish Public Procurement Authority documents has been analyzed, the judgements about this topic has been investigated and researches have been made. In this research, judgements concerning closeout procedures in American CSI and AIA documents and judgements in Turkish General Specification for Works, Standard Administrative Specification for the Works Procurements Through the Open Tender Procedure, Standard Contract for Works and Specification for Control and Acceptation published by Turkish Public Procurement Authority have been stated. Differentiations of judgements concerning closeout procedures in both countries have been found out and compared. At the end of this thesis, a closeout guide for the contract administrator has been developed in order to determine how to act, to deliver the project at the best possible degree of expectations and needs of the owner.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Sözleşme İdaresi, Kapanış İşlemleri, Geçici Kabul, Kesin Kabul, Contract Administration, Closeout Procedures, Substantial Completion, Final Completion
Alıntı