Bis (n-metil Pirol 4,4´-dietil,2,2´ Bitiyazol) Komonomerinin Sentezi Ve Elektropolimerizasyonu

dc.contributor.advisor Ustamehmetoğlu, Belkıs tr_TR
dc.contributor.author Tayyar, Şebnem Şaziye tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-07-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:14:37Z
dc.date.available 2015-06-16T12:14:37Z
dc.date.issued 2008-11-19 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Bis (n-metil pirol 4,4´-dietil,2,2´ bitiyazol) (NMePyEBTNMePy) komonomeri stille kenetlenme reaksiyonu ile alternatif kopolimer elde etmek için sentezlenmiştir. Sentezlenen NMePyEBTNMePy komonomeri H-NMR ve ATR-FTIR spektrumları incelenerek karakterize edilmiştir. NMePyEBTNMePy komonomeri farklı şartlarda farklı yöntemlerle elektropolimerizasyonu gerçekleştirilmiş, elde edilen polimerler siklik voltametri, elektrokimyasal impedans yöntemleri ve ATR_FTIR spektrumları ile karakterize edilmiştir. Siklik voltametri ile polimerlerin redoks davranışları incelenirken, elektrokimyasal impedans yöntemi ile polimerlerin kapasitif özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, polimerin eksi doplanma özellikleri incelenmiş, elde edilen polimerlerin hem artı hem eksi doplama özelliğine sahip olduğu gözlenmiştir. Bunların yanında, spektroelektrokimyasal ölçümlerle polimerlerin п→п* geçişi incelenmiş ve siklik voltametri ölçümleri ile bant aralığı değeri hesaplanmıştır. Elde edilen polimerlerin elektron alan ve veren grupları içermesi nedeniyle elektronik cihazlarda malzeme olarak kullanılabilir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, Bis(n-methyl pyrrole 4,4´-diethyl,2,2´ bithiazole) NMePyEBTNMePy comonomer was succesfully synthesis via Stille coupling reaction to obtain an alternating conductive polymer. Synthesise NMePyEBTNMePy was characterize with H-NMR and ATR-FTIR spectroscopies. NMePyEBTNMePy comonomer was electropolymerize in different conditions with different methods. Comonomer had been polymerized by different conditions with cyclic voltametry (CV) and chronoamperometry(CA) methods. Obtained polymers redox behaviour was investigated with CV and also capacitive properties were determined with EIS and ATR_FTIR spectrum. n-doping properties of comonomer had also studied and seen that obtained polymers had both n-doping and p-doping properties. With spectro electrochemical methods obtained polymers п→п* transition was investigated and from cyclic voltametry results, polymers band gap was calculated. Resulting conductive polymer has electron acceptor and donor groups. P(NMePyEBTNMePy) could be a appropriate material for electronic devices. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5651
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Stille kenetlenme reaksiyonu tr_TR
dc.subject Bis (N-metil pirol 4 tr_TR
dc.subject 4´-dietil tr_TR
dc.subject 2 tr_TR
dc.subject 2´ bitiyazol) tr_TR
dc.subject P(Bis (N-metil pirol 4 tr_TR
dc.subject 4´-dietil tr_TR
dc.subject 2 tr_TR
dc.subject 2´ bitiyazol)) tr_TR
dc.subject iletken polimer tr_TR
dc.subject alternatif kopolimer tr_TR
dc.subject elektropolimerizasyon tr_TR
dc.subject Stille Coupling en_US
dc.subject Bis(N-methyl pyrrole 4 en_US
dc.subject 4´-diethyl en_US
dc.subject 2 en_US
dc.subject 2´ bithiazole) en_US
dc.subject P(bis(N-methyl pyrrole 4 en_US
dc.subject 4´-diethyl en_US
dc.subject 2 en_US
dc.subject 2´ bithiazole)) en_US
dc.subject conductive polymer en_US
dc.subject alternating copolymer en_US
dc.subject electropolymerization en_US
dc.title Bis (n-metil Pirol 4,4´-dietil,2,2´ Bitiyazol) Komonomerinin Sentezi Ve Elektropolimerizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Synthesis And Electropolymerization Of Bis(n-methyl Pyrrole 4,4´-diethyl,2,2´ Bithiazole) en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8764.pdf
Boyut:
1.52 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama